Публикации

 

ОФИЦИАЛНИ ИЗДАНИЯ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

 • Абонамент за 2017 г. - 360,00 лв.;
              Единичен брой - 30,00 лв.

             Заявки за абонамент:
             Патентно ведомство на Република България
             1040 София
             бул."Д-р Г. М. Димитров" 52-Б
             
             Банкова сметка            
             BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
             BIC: BNBGBGSD
             
             Справки:
              тел. 9701 410
              email:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  

            Талон за абонамент
 •  

   

 • Официален бюлетин на Патентното ведомство

  Официалният бюлетин е месечно издание на Патентното ведомство на Република България. Съдържанието му е преведено на английски език. Бюлетинът включва: 
  • заявки и патенти за изобретения
  • заявки за европейски патенти и издадени европейски патенти с действие на територията на Р България
  • заявки и издадени сертификати за допълнителна закрила
  • регистрирани полезни модели
  • заявки и сертификати за нови сортове растения и породи животни
  • заявки за регистрация на марки и регистрирани марки, колективни и сертификатни марки
  • географски означения
  • регистрирани промишлени дизайни
  • топологии на интегралните схеми
  • актуална информация за действащите патенти, прекратили действието си патенти и възстановени патенти
  • промени в публикуваните заявки за изобретения
  • вписвания в Държавните регистри на обектите на индустриалната собственост
  • списък на представителите по индустриална/интелектуална собственост и вписвания и промени в него
  • списък на действащите патенти на територията на Република България 
  • указатели

  До месец април 2009 г., бюлетин № 4 вкл., Официалният бюлетин се издава и разпространява на хартиен носител.
  От месец май 2009 г., бюлетин № 5, Официалният бюлетин се издава и разпространява само на електронен носител - DVD. Началната страница включва съдържание на български и на английски език с бърз достъп до съответните рубрики.


  До бр.12//2008 г. вкл. бюлетинът се публикува на уеб сайта на Ведомството само в частта си за изобретения и полезни модели, а от бр.1 на 2009 г. - в пълен обем - в pdf. формат.

  Публикации на електронен носител
   
  ESPACE- PRECES (Patents from the Region of Central and Eastern European States)espace_small - до 2009 г.

  Дисковете съдържат факсимилетата на пълните патентни документи на България, Република Чехия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия. Включените български документи са от № 48221.

  ESPACE-ACCESS PRECES - до 2009 г.

  Библиографски данни на документите, включени в дисковете ESPACE- PRECES

  TRACES (TRAdemarks from the region of Central and Eastern European States)trace_small - до 2009 г.


  Дисковете съдържат пълна информация (текст и изображение) на регистрираните марки в България (от 1952 г.), Република Чехия (от 1859 г.), Унгария (от 1970 г.), Полша (от 1924 г.), Румъния (от 1908 г.) и Словакия (от 1900 г.).
  Годишни отчети

  Статистика