Изобретения и полезни модели - класификации

Международна патентна класификация (МПК) - седмо издание (1999 г.)

Международна патентна класификация (МПК) - осмо издание (2006 г.)