Общо съобщение относно сближаване на графичното представяне на дизайните
Службите за интелектуална собственост, обединени в Европейската мрежа за марки и дизайни, продължават да си сътрудничат в контекста на програмата за сближаване. Те се споразумяха за първата обща практика за дизайните, с цел да се дадат насоки за процедурите за разглеждане и начините на използване на подходящото изключване от защита (disclaim), видовете изображения и представяне на дизайните на неутрален фон. Освен това е направен преглед на стандартите на Ведомствата за качеството на заявленията за дизайн, получени по електронен път и на хартия. Тази обща практика се оповестява публично, посредством настоящото общо съобщение, с цел допълнително повишаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в интерес, както на експертизата, така и на потребителите.
Общо съобщение относно сближаване на графичното представяне на дизайните