Български семинар в рамките на Конференцията по патентна информация
Патентно ведомство на Република България, със специалното участие на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/, проведе на 8 ноември 2017 г. в Хотел „Балкан“  еднодневен семинар на тема „Електронни инструменти по обектите на индустриалната собственост“. Семинарът се състоя в рамките на Конференцията по патентна информация – EPOPIC 2017, организирана от ЕПВ в сътрудничество с българското Патентно ведомство в София от 7 до 9 ноември 2017г.
Българският форум бе открит от д-р Давид Сукалински – заместник-председател на Патентно ведомство и Рихард Фламър – Главен Директор по патентна информация и на Патентната академия към ЕПВ.
В речта си д-р Сукалински сподели, че иновативната култура се възпитава, а механизмите, които съдържа патентната система, предоставят възможност за защита на новото познание при неговия трансфер в технологични продукти. Това дава възможност вложените средства в научно-изследователска и развойна дейност да бъдат възстановени и да бъдат придобити конкурентни предимства.
Представени бяха също така новостите в предоставянето на електронните услуги за обектите на индустриалната собственост от двете ведомства, които са важни за европейските и българските потребители.
Д-р Офелия Цонкова, заместник-председател на Патентно ведомство, отбеляза края на семинара, като подчерта колко важна е необходимостта от предоставянето на качествени електронни услуги за бърз и своевременен обмен на данни в полза на потребителите.

DSC05099

DSC05092