Патентно ведомство връчи за 6-ти път награди на изтъкнати изобретатели
На състоялата се на 6 ноември 2017г. в Централния военен клуб - София тържествена церемония председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов и официалните гости, сред които Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката; д-р Лозана Василева – замeстник-министър на земеделието, храните и горите; Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание, и Раймунд Лутц – вицепрезидент на Европейското патентно ведомство връчиха награди на отличили се изобретатели за годишните им постижения и за цялостен принос.

Изобретател 2017-1
Снимки: Румяна Тонева

VicePresidentEPO

Патентно ведомство на Република България организира за шести пореден път събитието, на което се връчват ежегодните награди „Изобретател на годината” в три категории и „Иновативна фирма на годината” и се извършва вписването в Златната книга на българските откриватели и изобретатели на видни изобретатели.

Изобретател 2017-ПредседателПВ

На тържественото събитие присъстваха и ръководители и представители на Съюза на изобретателите в България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България, бизнеса и работодателски организации, БАН и водещи български университети. 
Д-р Петко Николов – Председател на Патентно ведомство отличи със сертификати за вписване и статуетки постиженията на двамата български учени, избрани за вписване в „Златна книга на българските откриватели и изобретатели“ проф. д-р Димитър Карастоянов и проф. дхн Христо Крачанов.
През 2017г. в категория „Електротехника и електроника” със статуетка и грамота бяха отличени Георги Стоянов Киров и Георги Цанев Червенков за изобретението АНТЕННА РЕШЕТКА ОТ МИКРОЛЕНТОВИ КЪСИ АНТЕНИ С ОБРАТНО ИЗЛЪЧВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В КОМУНИКАЦИОННАТА, РАДИОЛОКАЦИОННАТА И РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННАТА ТЕХНИКА В ДЕЦИМЕТРОВ И САНТИМЕТРОВ ОБХВАТ. Д-р Лозана Василева – замeстник-министър на земеделието, храните и горите връчи наградата в категорията.

ViceMinisterLVasileva

В категория „Машиностроене и строителство” наградата за 2017г. получи екип от изобретатели - Николай Любенов Алексиев,  Пламен Чавдаров Ташев,  Стефан Христов Христов за изобретението МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПИТВАНЕ СКЛОННОСТТА НА МЕТАЛИТЕ КЪМ ОБРАЗУВАНЕ НА ПУКНАТИНИ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ. Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание, връчи наградата. 

Изобретател 2017-5

В категория „Химия и биотехнологии” за 2017г. бе награден екип от изобретатели - Иван Георгиев Иванов, Геновева Атанасова Начева, Стефан Петков Петров, Hans-Guenther Grigoleit за изобретението СУПРЕСОР НА ЕНДОГЕННИЯ ЧОВЕШКИ ГАМА–ИНТЕРФЕРОН. Наградата бе връчена от Раймунд Лутц – вицепрезидент на Европейското патентно ведомство. 
Иновативна фирма на 2017 г.

Изобретател 2017-4

Г-н Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката връчи наградата „Иновативна фирма на годината“. 

ViceMinisterLBorisov

Отличена беше фирма „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД, Панагюрище - една от най-модерните компании, специализирани в оптомеханични, оптоелектронни и лазерни устройства и системи за защита и охрана, медицина, устройство, машиностроене. Компанията има повече от 45 години история и традиции и се счита за лидер в производството на оптични устройства в България, както и като лидер на международния пазар. През последните 2 години фирмата има регистрирани два полезни модела: Авиаторски очила за нощно виждане и Модул за наблюдение.  

Двама учени бяха вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателската дейност. 

Изобретател 2017-ЗлатнаКнига
Снимки: Румяна Тонева

На страница 131 беше вписан
Проф.д-р Димитър Неделчев Карастоянов 
Работи в областта на мехатрониката и автоматизацията. Изобретател е на 23 изобретения, като за 1 е издадено авторско свидетелство, за 9 са издадени патенти за изобретение от Патентно ведомство, за 11 са подадени заявки за патенти в Патентно ведомство и за 2 са подадени международни заявки за патенти. Има над 280 научни публикации и 8 научни книги.  
Негови патентовани изобретения са в основата на  най-добрия иновационен проект за 2017 г. - ACOMIN за реализирането на „Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение“, чрез който незрящите могат да „виждат“ картини. 
На страница 132 беше вписан
Проф. дхн Христо Ганев Крачанов
Работи в областта на биоорганичната химия. Съизобретател е по 28 изобретения и полезни модели, защитени в България и 5 издадени патента в чужбина.
Неговите изобретения, защитени с патенти, за екстракция на плодови суровини -  лечебни плодови сокове и нектари от арония и други антоцианин съдържащи плодове, водят до постигане на сериозен икономически растеж и носят неоспорим социален ефект с внедряването и пазарната реализация.
Носител на наградата Бронзова значка „За принос в техническия прогрес“.