КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Трети ден на срещи на Патентното ведомство и представителите на малкия и среден бизнес в страната Печат
На 04 октомври 2017г. в х-л „Палас“ в гр. Казанлък започна последният от серията семинари за малки и средни предприятия, организиран от Патентното ведомство. Участието на производители от региона потвърди необходимостта административните услуги да бъдат достъпни и максимално близо до потребителите, като им се спестят време и средства за достъп до информация, важна за закрилата на индустриалните им права върху марки и дизайни. След внимателен анализ на мненията и предложенията, получени чрез анкета сред участниците в трите поредни семинара за малки и средни предприятия, Патентното ведомство ще планира допълнителни дейности за тези целеви групи през 2018 г.

Seminar-Kazanlak
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка