КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
Трети ден на срещи на Патентното ведомство и представителите на малкия и среден бизнес в страната Печат
На 04 октомври 2017г. в х-л „Палас“ в гр. Казанлък започна последният от серията семинари за малки и средни предприятия, организиран от Патентното ведомство. Участието на производители от региона потвърди необходимостта административните услуги да бъдат достъпни и максимално близо до потребителите, като им се спестят време и средства за достъп до информация, важна за закрилата на индустриалните им права върху марки и дизайни. След внимателен анализ на мненията и предложенията, получени чрез анкета сред участниците в трите поредни семинара за малки и средни предприятия, Патентното ведомство ще планира допълнителни дейности за тези целеви групи през 2018 г.

Seminar-Kazanlak
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка