КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Втори ден на семинара, насочен към малките и средни предприятия Печат
Продължават срещите на експерти от Патентното ведомство с представители на малкия и среден бизнес.
Днешният семинар (03.10.2017г.), се провежда в зала „Пълдин 1“ на Парк-хотел Пловдив, гр. Пловдив.  Предвидените в програмата презентации  ще предоставят информация за ползите от права върху обекти на индустриална собственост (марки и дизайни) и процедурите за тяхната регистрация.  По време на семинара ще бъде направена демонстрация на електронни услуги, предоставяни от Патентно ведомство, в това число - извършване на проучвания,  подаване на заявки за марки и дизайни. Програмата предвижда и открита дискусия по въпроси на участниците.
Следващият семинар ще се проведе на 04.10.2017г. в гр. Казанлък -  х-л „Палас“.
Входът за семинарите е свободен за всеки, който желае да разшири познанията си или да обсъди конкретни въпроси в областта на марките и дизайните по темите, залегнали в
програмата.

Seminar-Plovdiv
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка