КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Начало на семинарите за интелектуална собственост за малки и средни предприятия Печат
Днес, 02.10.2017 г., в Благоевград, Патентно ведомство на Република България започна поредица от семинари из страната, насочени към представители на малкия и среден бизнес. На събитието присъства заместник- председателят на Патентно ведомство д-р Давид Сукалински. Срещите са в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Патентното ведомство. По време на срещата експертите ще запознаят участниците с процедурите по регистрация на марки и дизайни за територията на Европейския съюз. Ще се представи актуална информация относно търговските марки и промишления дизайн, както и общите практики със Службата на ЕС за интелектуална собственост.  Предвиждат се демонстрации на електронните услуги, предлагани от Патентно ведомство и EUIPO.

seminar_blagoevgrad
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка