CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
България подписа Протокола за предварително приложение на Споразумението за Единен патентен съд Print
На 11 септември 2017 г. в Брюксел г-жа Мария Колева, заместник-постоянен представител на Република България към ЕС, подписа Протокола за предварително приложение на Споразумението за Единния патентен съд. Така България става 16-тата държава-членка на ЕС, която се присъединява към Протокола. Останалите държави към момента са Дания, Германия, Франция, Люксембург, Унгария, Словения, Швеция, Обединеното кралство, Нидерландия, Финландия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Естония.
Подписването беше осъществено при условие за продължаваща ратификация на Протокола. Предварителното приложение на някои норми на Споразумението за Единния патентен съд (СЕПС), предвидено от Протокола ще започне, след като той бъде подписан от тринадесет страни, ратифицирали или получили съгласието на националните си парламенти за ратификация на СЕПС. Задължително три от тези държави следва да бъдат Франция, Германия и Обединеното кралство, но засега последните две не са приключили ратификационния процес.
В периода на предварително приложение на СЕПС ще започне да тече преходен период (sunrise-period), по време на който все още ще може да се подават искове за нарушение или обявяване на недействителност на европейски патенти пред национални съдилища или други национални компетентни органи.
Единната патентна система, правилата за която бяха приети от държавите-членки и Европейския парламент през 2012 г., ще бъде приложена чрез предвидения в договорите на ЕС механизъм за засилено сътрудничество, който дава възможност на групи от 9 или повече държави-членки, които желаят по-бърз напредък в конкретни области, да установят по-тясно и интензивно сътрудничество помежду си. 
С присъединяването към Протокола за предварителното приложение на Споразумението за Единния патентен съд България дава ясен знак, че развитието и подкрепата на индустриалната собственост са от съществено значение.


upc_signing
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account