КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
България подписа Протокола за предварително приложение на Споразумението за Единен патентен съд Печат
На 11 септември 2017 г. в Брюксел г-жа Мария Колева, заместник-постоянен представител на Република България към ЕС, подписа Протокола за предварително приложение на Споразумението за Единния патентен съд. Така България става 16-тата държава-членка на ЕС, която се присъединява към Протокола. Останалите държави към момента са Дания, Германия, Франция, Люксембург, Унгария, Словения, Швеция, Обединеното кралство, Нидерландия, Финландия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Естония.
Подписването беше осъществено при условие за продължаваща ратификация на Протокола. Предварителното приложение на някои норми на Споразумението за Единния патентен съд (СЕПС), предвидено от Протокола ще започне, след като той бъде подписан от тринадесет страни, ратифицирали или получили съгласието на националните си парламенти за ратификация на СЕПС. Задължително три от тези държави следва да бъдат Франция, Германия и Обединеното кралство, но засега последните две не са приключили ратификационния процес.
В периода на предварително приложение на СЕПС ще започне да тече преходен период (sunrise-period), по време на който все още ще може да се подават искове за нарушение или обявяване на недействителност на европейски патенти пред национални съдилища или други национални компетентни органи.
Единната патентна система, правилата за която бяха приети от държавите-членки и Европейския парламент през 2012 г., ще бъде приложена чрез предвидения в договорите на ЕС механизъм за засилено сътрудничество, който дава възможност на групи от 9 или повече държави-членки, които желаят по-бърз напредък в конкретни области, да установят по-тясно и интензивно сътрудничество помежду си. 
С присъединяването към Протокола за предварителното приложение на Споразумението за Единния патентен съд България дава ясен знак, че развитието и подкрепата на индустриалната собственост са от съществено значение.


upc_signing
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка