КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Приключи семинарът „Интелектуалната собственост в българските училища“ Печат
На 13.09.2017г. беше последният трети ден на семинара „Интелектуалната собственост в българските училища“. Обучението бе проведено съгласно Договора за техническо   сътрудничество за 2017г. между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO). Партньор за организирането на семинара беше Центърът за учебно-тренировъчни фирми към МОН.
Семинарът премина  при изключително голям интерес от страна на аудиторията. Гостите бяха запознати с основни обекти на индустриалната собственост като търговски марки и дизайни. Проведоха се оживени дискусии по темите, свързани с придобиването и защитата на правата на индустриална собственост. Участниците имаха възможност да се упражнят с различните видове електронни инструменти, достъпни чрез сайтовете на EUIPO и Патентно ведомство на Република България.

DSC04923
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка