КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Резултати от конкурса за наименование и графичен знак на интернет портал към проекта АГОРАТЕКА Печат
Приключи конкурсът за графичен знак и наименование за българския интернет портал към проекта АГОРАТЕКА, създаден по инициатива на Службата на Европейския съюз за защита на интелектуалната собственост (EUIPO) с цел да  се предостави лесен и гарантиран достъп на потребителите до легални сайтове на национално ниво, съдържащи защитени творчески произведения /музика, аудиовизия, книги, видеоигри, спортни прояви и др./.
След разглеждане на постъпилите предложения и тяхното оценяване сформираната комисия единодушно класира на първо място предложението на г-жа Екатерина Иларионова с вх.N94-00-952 от 28.07.2017г. На второ място е класирано предложението на г-н Николай Николов с вх.N94-00-960 от 31.07.2017 г., а на трето място е класирано предложението на г-жа Екатерина Иларионова с вх.N94-00-951 от 28.07.2017г.
Патентно ведомство на Република България благодари на всички участници за креативните идеи и се надява за вбъдеще порталът да е от полза за всички.


 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка