КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
“Интелектуалната собственост в българските училища” - Патентното ведомство на среща с учители Печат
На 11, 12 и 13 септември 2017 г. Патентното ведомство организира семинар „Интелектуалната собственост в българските училища”, на който са поканени учители-ръководители на тренировъчни фирми от цялата страна. Експерти от Ведомството ще говорят за марката и дизайна като обекти на индустриалната собственост. Програмата включва и провеждане на демонстрации и практически упражнения, по време на които участниците ще бъдат обучени как се подават заявки за марки и дизайни, как да използват електронните услуги, предоставяни от Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), и да извършват търсене в електронни бази данни за марките и дизайните.
През трите дни на семинара присъстващите ще бъдат запознати и със сътрудничеството между Патентното ведомство, EUIPO и службите за индустриална собственост на държавите – членки на ЕС.
Събитието се организира от Патентното ведомство на Република България, съвместно с EUIPO в изпълнение на Програмата на EUIPO за техническо сътрудничество с националните ведомства на държавите - членки на ЕС. Съорганизатор на събитието е Центърът за учебно-тренировъчни фирми ( ЦУТФ), Министерство на образованието и науката, който ще представи дейността си за повишаване на информираността в българските училища по отношение на индустриалната собственост.
Семинарът ще се проведе в сградата на Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, Министерство на образованието, на адрес бул. “ Драган Цанков″ 21А, гр. София, с начален час 12 ч. на 11 септември.
За повече информация вижте сайта на  ЦУТФ - http://www.buct.org/?p=35&id=141
Лице за контакти: Ирина Добриянова, гл. експерт ЦУТФ, тел. 02 963 22 72; моб. 0877679174.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка