КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
“Интелектуалната собственост в българските училища” - Патентното ведомство на среща с учители Печат
На 11, 12 и 13 септември 2017 г. Патентното ведомство организира семинар „Интелектуалната собственост в българските училища”, на който са поканени учители-ръководители на тренировъчни фирми от цялата страна. Експерти от Ведомството ще говорят за марката и дизайна като обекти на индустриалната собственост. Програмата включва и провеждане на демонстрации и практически упражнения, по време на които участниците ще бъдат обучени как се подават заявки за марки и дизайни, как да използват електронните услуги, предоставяни от Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), и да извършват търсене в електронни бази данни за марките и дизайните.
През трите дни на семинара присъстващите ще бъдат запознати и със сътрудничеството между Патентното ведомство, EUIPO и службите за индустриална собственост на държавите – членки на ЕС.
Събитието се организира от Патентното ведомство на Република България, съвместно с EUIPO в изпълнение на Програмата на EUIPO за техническо сътрудничество с националните ведомства на държавите - членки на ЕС. Съорганизатор на събитието е Центърът за учебно-тренировъчни фирми ( ЦУТФ), Министерство на образованието и науката, който ще представи дейността си за повишаване на информираността в българските училища по отношение на индустриалната собственост.
Семинарът ще се проведе в сградата на Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, Министерство на образованието, на адрес бул. “ Драган Цанков″ 21А, гр. София, с начален час 12 ч. на 11 септември.
За повече информация вижте сайта на  ЦУТФ - http://www.buct.org/?p=35&id=141
Лице за контакти: Ирина Добриянова, гл. експерт ЦУТФ, тел. 02 963 22 72; моб. 0877679174.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка