CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОДПИШЕ ПРОТОКОЛА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕДИННИЯ ПАТЕНТЕН СЪД Print
На 02.08.2017 г. Министерският съвет одобри с решение текста на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единен патентен съд.
Този акт е част от пакета документи, които следва да бъдат приети /ратифицирани и одобрени/ от държавите членки, ратифицирали Споразумението, за да бъде осигурено нормалното функциониране на Съда. С решението на Министерски съвет България ще подпише Протокола при условие на последваща ратификация. До момента Протоколът е подписан от 11 държави – Германия, Дания, Франция, Обединеното кралство /през 2015г./, Унгария, Люксембург, Швеция, Румъния, Италия, Гърция.
Към момента няма конкретна информация за вероятното приключване на процедурата по влизане в сила на споразумението, което е блокирано от Германия, в чийто конституционен съд има подадена жалба срещу присъединяването към него. Очаква се и последната ратификация от пакета документи на Обединеното кралство.
Съдът е създаден чрез Споразумението относно Единен патентен съд от 19 февруари 2013 г. Той има юридическа правосубектност във всяка договаряща държава-членка и се ползва с най-широката правоспособност, предоставена на юридическите лица, съгласно националното право на тази държава. България е ратифицирала Споразумението на 8 април 2016 г.
Целта на Споразумението относно Единен патентен съд е да се предвиди период на предварително изпълнение на институционалните, организационните и финансовите му разпоредби, преди официалното му влизане в сила. Периодът на предварително изпълнение ще даде възможност на договарящите държави членки да установят различните ръководни органи, да приемат всички правни текстове, да вземат решения, както и да бъдат направени назначения в съответствие с предвидените процедури. Българските национални представители в органите на Единния патентен съд ще бъдат определени отново с решение на Министерския съвет.
Ако се наложи ревизия на Споразумението във връзка с Брекзит, възможно е някои от държавите членки, активно включени в подготовката за започването на функционирането на Европейския патентен съд /Швеция, Белгия, Нидерландия и др./, да поискат свикване на дипломатическа конференция за ревизията му.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account