КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Участие на българската делегация в заседания на управителните органи на СЕСИС Печат
В периода 6-8 юни 2017г. председателят на Патентно ведомство на Република България д-р Петко Николов е начело на българската делегация, която участва в 3-то заседание на Управителния съвет, 3-то Общо заседание на Управителния съвет и Бюджетния комитет и 51-вото заседание на Бюджетния комитет на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).
Заседанията се провеждат в град Аликанте, Испания, където се намира седалището на организацията. Два пъти годишно, ръководителите на националните ведомствата, занимаващи се с индустриална собственост, се срещат на високо ниво, за да им бъде предоставена информация за дейността на EUIPO и да обсъдят и приемат плановете за бъдещата дейност на организацията. Дневният ред на настоящите заседания предвижда приемане на отчети за извършената работа, въпроси за назначения в организацията, приемане на финансовите отчети за изминалата година, актуализиране на дейности за второто полугодие, обсъждане работата по Фонда за сътрудничество - проекти 8 и 9 от Програмата за хармонизиране на практиките, въпроси относно строителни дейности в кампуса на организацията и др.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка