КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Дейности в изпълнение на програмата по Фонда за сътрудничество Печат
На 1 и 2 юни 2017г. в София Службата на Европейския съюз по интелектуалната собственост (EUIPO) със съдействието на  Патентното ведомство проведе практически семинари във връзка с участието на Патентно ведомство във Фонда за сътрудничество. Семинарите бяха свързани с проекта „Мрежа за сътрудничество“ и със „Сертифициране в областта на проектното менажиране“ PRINCE2. 
В семинара участваха експерти от България, Словакия, Финландия и лектори от EUIPO.
Целта на семинара „Мрежа за сътрудничество“ бе да се направи обучение на експертите, които ще извършват езикова проверка на словните елементи на търговските марки, подадени в EUIPO. Всяко от участващите ведомства, като част от проекта, ще проверява дали словните елементи на марките заявени пред EUIPO имат значене на националния език на ведомството и ще подава тази информация към EUIPO.  На участниците бяха предоставени инструменти, правила и упътвания за езиковата проверка.
Целта на програмата по проектен мениджмънт е да бъдат обучени и сертифицирани 400 кандидати по „PRINCE2“ основно ниво  и 300 кандидати по  „PRINCE2“ ниво практикуващи. „PRINCE2“ е най-използваната глобално сертифицираща система за проектен мениджмънт в публичния сектор. Тя осигурява на потребителите й набор от инструменти и техники, които позволяват ръководене на различни проекти. Ведомствата на държавите членки са изразили силен интерес за участие и обучение по проекта, който ще бъде от полза както за СЕСИС, така и за държавите членки на ЕС. 
Двете обучения преминаха при засилен интерес и активно участие от страна на националните ведомства.

DSC04597DSC04594a
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка