КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Двудневна работна среща с ЕПВ и СОИС Печат

На, 31 май и 01 юни 2017г., в Патентно ведомство на Република България/ПВ/, се проведе двудневна работна среща с представители на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/.
Основната тема на срещата бе Двустранният план за сътрудничество 2015-2018 и бъдещото развитие на взаимоотношенията между институциите в областта на техническата инфраструктура. Обсъдиха се възможности за разширяването на съществуващите проекти с цел популяризирането на индустриалната собственост, осигуряване на повече обучения на експертно ниво, както и предоставяне на материали за електронно обучение. Вторият ден от посещението премина под знака на IT инфраструктурата на администриращата система на ПВ, новите услуги и инструменти за интегриране на данни, бяха изнесени презентации и демонстрации от представители на ПВ.

DSC04587a
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка