КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Дейности в изпълнение на програмата по Фонда за сътрудничество Печат
В рамките на програмата на Фонда за сътрудничество на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на 01 и 02 юни 2017г. в хотел "Балкан" ще се проведат срещи и обучения по проектите „Мрежа за сътрудничество“ и „Сертифициране в областта на проектното менажиране“. В срещата на „Мрежа за сътрудничество“ участие ще вземат и представители от националните институции по интелектуална собственост на Румъния, Словакия и Финландия.
С това посещение Патентното ведомство ще започне и изпълнението на дейността „Езикова проверка“. По своята същност това представлява проверка за значение на български език на словните елементи на търговските марки, подавани в EUIPO.
Проектът за сертифициране е дейност, в която Патентното ведомство вече участва. С него служители на националните ведомства ще бъдат обучени за ръководители на проекти, като в края на обучението те ще трябва успешно да положат изпит по методология за управление на проекти в контролирана среда - PRINCE2. Тя обхваща управлението, контрола и организацията на един проект.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка