КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ Печат
Председателят  на Патентното ведомство д-р Петко Николов поздрави участниците в дискусията по повод честването на Световния ден на интелектуалната собственост - 26 април. Събитието протече под мотото, обявено от Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ - „Иновациите – в услуга за по-добър живот“.   В словото си той заяви, че безспорна е ролята на иновациите и изобретенията за повишаване качеството на живот и улесняване ежедневието и дейността на съвременните общества. В годините на световна глобализация, иновациите имат водеща роля за посрещане на глобалните предизвикателства като промяната на климата, здравеопазването, борбата с бедността в изостаналите региони и изхранването на нарастващия брой хора по целия свят. Това още повече засилва ролята на системата за закрила на интелектуалната собственост, която подкрепя творчеството и креативността с привличането на инвестиции и осигуряването на справедливи възнаграждения за творците и новаторите. Тя предоставя подкрепа за развитието на нови идеи и в същото време осигурява систематизирана и цялостна информация за човешкия напредък до момента, така че следващите поколения изобретатели и творци могат да стъпят на достиженията на предците си и да дадат свободна воля на творческите си мисли и  достижения. 
На празничната среща, която се проведе в сградата на Патентното ведомство, присъстваха заместник-министърът на икономиката Любомир Ганчев, заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и комуникациите Георги Тодоров, заместник-министърът на правосъдието Валери Тарандов, представители на Комисията за защита на конкуренцията, Софийски градски съд, ГДБОП, Агенция „Митници“, Съвета за електронни медии, членовете на Академичния съвет към Председателя на Патентното ведомство, ректори и представители на академичните среди - УНСС, Техническия университет, УНИБИТ, Нов български университет, Химикотехнологичния и металургичен университет, председателят на Сдружението с нестопанска цел „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост“, бившите председатели на Патентното ведомство – инж. Радославка Казанджиева, инж. Мирчо Мирчев, Цонка Таушанова, Костадин Манев, председателят на Управителния съвет на Българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост конференция и други  дейци в областта на закрилата на интелектуалната собственост. 

IMG_2786Дискусията, с която бе отбелязан Световния ден на интелектуалната собственост, бе на тема „Интелектуалната собственост – основа за икономическо, социално и културно развитие“.  Акцент  в нея бе поставен на ролята на развитието на законодателството в областта на закрилата на изобретенията и полезните модели след присъединяването на България към Европейската патентна конвенция за подобряването на иновационната среда у нас, актуални въпроси на закрилата авторското право и сродните му права и икономическите резултати от отраслите с интензивно използване на права върху интелектуалната собственост.
Патентното ведомство разпространи и материали на СОИС по повод Световния ден на интелектуалната собственост и информационни материали за дейностите си по закрила на интелектуалната собственост и международно и национално сътрудничество в тази област.


  
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка