CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ Print
Председателят  на Патентното ведомство д-р Петко Николов поздрави участниците в дискусията по повод честването на Световния ден на интелектуалната собственост - 26 април. Събитието протече под мотото, обявено от Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ - „Иновациите – в услуга за по-добър живот“.   В словото си той заяви, че безспорна е ролята на иновациите и изобретенията за повишаване качеството на живот и улесняване ежедневието и дейността на съвременните общества. В годините на световна глобализация, иновациите имат водеща роля за посрещане на глобалните предизвикателства като промяната на климата, здравеопазването, борбата с бедността в изостаналите региони и изхранването на нарастващия брой хора по целия свят. Това още повече засилва ролята на системата за закрила на интелектуалната собственост, която подкрепя творчеството и креативността с привличането на инвестиции и осигуряването на справедливи възнаграждения за творците и новаторите. Тя предоставя подкрепа за развитието на нови идеи и в същото време осигурява систематизирана и цялостна информация за човешкия напредък до момента, така че следващите поколения изобретатели и творци могат да стъпят на достиженията на предците си и да дадат свободна воля на творческите си мисли и  достижения. 
На празничната среща, която се проведе в сградата на Патентното ведомство, присъстваха заместник-министърът на икономиката Любомир Ганчев, заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и комуникациите Георги Тодоров, заместник-министърът на правосъдието Валери Тарандов, представители на Комисията за защита на конкуренцията, Софийски градски съд, ГДБОП, Агенция „Митници“, Съвета за електронни медии, членовете на Академичния съвет към Председателя на Патентното ведомство, ректори и представители на академичните среди - УНСС, Техническия университет, УНИБИТ, Нов български университет, Химикотехнологичния и металургичен университет, председателят на Сдружението с нестопанска цел „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост“, бившите председатели на Патентното ведомство – инж. Радославка Казанджиева, инж. Мирчо Мирчев, Цонка Таушанова, Костадин Манев, председателят на Управителния съвет на Българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост конференция и други  дейци в областта на закрилата на интелектуалната собственост. 

IMG_2786Дискусията, с която бе отбелязан Световния ден на интелектуалната собственост, бе на тема „Интелектуалната собственост – основа за икономическо, социално и културно развитие“.  Акцент  в нея бе поставен на ролята на развитието на законодателството в областта на закрилата на изобретенията и полезните модели след присъединяването на България към Европейската патентна конвенция за подобряването на иновационната среда у нас, актуални въпроси на закрилата авторското право и сродните му права и икономическите резултати от отраслите с интензивно използване на права върху интелектуалната собственост.
Патентното ведомство разпространи и материали на СОИС по повод Световния ден на интелектуалната собственост и информационни материали за дейностите си по закрила на интелектуалната собственост и международно и национално сътрудничество в тази област.


  
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account