КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство ще чества Световния ден на интелектуалната собственост Печат
На 26 април Патентното ведомство ще отбележи Световния ден на интелектуалната собственост. Денят ще бъде честван за седемнадесети пореден път от всички държави членки на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/. Тази година мотото на празника е „Иновациите – начин за подобряване на жизнения стандарт“.
По този повод Патентното ведомство организира дискусия на тема „Интелектуалната собственост – основа за икономическо, социално и културно развитие“, в която ще участват ръководни представители на Министерството на икономиката, Министерството на културата, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция „Митници“, представители на правоохранителните и правоприлагащите органи в областта на интелектуалната собственост, Съвета за електронни медии,  ректори на университети и членове на Академичния съвет към Председателя на Патентното ведомство, членове на Сдружението с нестопанска цел „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“, бивши председатели на Патентното ведомство и други  дейци в областта на закрилата на интелектуалната собственост. 
По време на дискусията ще бъдат разгледани актуални аспекти на закрилата на интелектуалната собственост, придобили значимост в последните години и допринесли за подобряването на иновационната среда у нас и в международен аспект.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка