КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Учредяване на Академичен съвет към Председателя на Патентното ведомство Печат
Днес, 10 април 2017 г., се проведе учредително заседание на Академичния съвет към Председателя на Патентното ведомство на Република България. В неговия състав влизат водещи преподаватели по интелектуална собственост от българските университети. По време на срещата беше обсъдена значимостта на разработената Национална стратегия за интелектуална собственост и приемането на общ подход за развитие на интелектуалната собственост в България, който да отчита ролята и значението на всички участници в процеса по създаване, закрила и използване на обектите на интелектуална собственост. 
Академичният съвет е създаден по инициатива на Председателя на Патентно ведомство и е израз на желанието за институционално укрепване и задълбочаване на сътрудничеството на Патентното ведомство с българските университети. Неговата цел е да служи като консултативна платформа за обсъждането на нови идеи и да спомага за сформирането и провеждането на националната политика в областта на интелектуалната собственост.

DSC04502
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка