КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство и българските преподаватели по ИС подписаха споразумение за сътрудничество Печат
На 22 февруари 2017г., председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов и председателят на  Сдружението с нестопанска цел „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“ гл. ас. д-р инж. Радислава Косева подписаха Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност.
На церемонията по подписването, която се състоя в Патентното ведомство, присъстваха членове на Управителния съвет на Сдружението, преподаватели и специалисти по интелектуална собственост.
В поднесените приветствия към гостите Председателят на Патентното ведомство подчерта значението на индустриалната собственост за икономическия просперитет на държавата и важността на получаването на знания в областта на закрилата на индустриалната собственост и патентната информация за работещите и обучаващите се в университетите. Поставен бе специален акцент на закрилата на техните достижения в научно-техническата сфера за технологичния им трансфер и пазарната им реализация. Подчертано бе значението на това първо по рода си споразумение с преподавателите по интелектуална собственост у нас и бяха споделени надежди за осъществяването на конкретни дейности в академичната област у нас. 
Меморандумът предвижда съвместна дейност в рамките на програмите за работа с университетите на Световната организация за интелектуална собственост, Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство. С него ще се подпомогне въвеждането на обучение по интелектуална собственост във висшите и средните училища в България и осигуряването на специализирана учебна литература. Ще бъдат предоставени по-добри възможности за квалификация на преподавателите по интелектуална собственост и достъп и информация за различните форми на практическо обучение за ученици и студенти.  Съвместно ще бъдат организирани обществени и научни форуми, конференции, симпозиуми и семинари в страната и чужбина по въпросите на образованието и науката в областта на интелектуалната собственост. Патентното ведомство ще оказва информационна и методическа помощ на различни етапи на разработката и реализацията на конкретни научни проекти.


IMG_0330
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка