CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство и българските преподаватели по ИС подписаха споразумение за сътрудничество Print
На 22 февруари 2017г., председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов и председателят на  Сдружението с нестопанска цел „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“ гл. ас. д-р инж. Радислава Косева подписаха Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност.
На церемонията по подписването, която се състоя в Патентното ведомство, присъстваха членове на Управителния съвет на Сдружението, преподаватели и специалисти по интелектуална собственост.
В поднесените приветствия към гостите Председателят на Патентното ведомство подчерта значението на индустриалната собственост за икономическия просперитет на държавата и важността на получаването на знания в областта на закрилата на индустриалната собственост и патентната информация за работещите и обучаващите се в университетите. Поставен бе специален акцент на закрилата на техните достижения в научно-техническата сфера за технологичния им трансфер и пазарната им реализация. Подчертано бе значението на това първо по рода си споразумение с преподавателите по интелектуална собственост у нас и бяха споделени надежди за осъществяването на конкретни дейности в академичната област у нас. 
Меморандумът предвижда съвместна дейност в рамките на програмите за работа с университетите на Световната организация за интелектуална собственост, Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство. С него ще се подпомогне въвеждането на обучение по интелектуална собственост във висшите и средните училища в България и осигуряването на специализирана учебна литература. Ще бъдат предоставени по-добри възможности за квалификация на преподавателите по интелектуална собственост и достъп и информация за различните форми на практическо обучение за ученици и студенти.  Съвместно ще бъдат организирани обществени и научни форуми, конференции, симпозиуми и семинари в страната и чужбина по въпросите на образованието и науката в областта на интелектуалната собственост. Патентното ведомство ще оказва информационна и методическа помощ на различни етапи на разработката и реализацията на конкретни научни проекти.


IMG_0330
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account