КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство и българските преподаватели по ИС подписаха споразумение за сътрудничество Печат
На 22 февруари 2017г., председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов и председателят на  Сдружението с нестопанска цел „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“ гл. ас. д-р инж. Радислава Косева подписаха Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност.
На церемонията по подписването, която се състоя в Патентното ведомство, присъстваха членове на Управителния съвет на Сдружението, преподаватели и специалисти по интелектуална собственост.
В поднесените приветствия към гостите Председателят на Патентното ведомство подчерта значението на индустриалната собственост за икономическия просперитет на държавата и важността на получаването на знания в областта на закрилата на индустриалната собственост и патентната информация за работещите и обучаващите се в университетите. Поставен бе специален акцент на закрилата на техните достижения в научно-техническата сфера за технологичния им трансфер и пазарната им реализация. Подчертано бе значението на това първо по рода си споразумение с преподавателите по интелектуална собственост у нас и бяха споделени надежди за осъществяването на конкретни дейности в академичната област у нас. 
Меморандумът предвижда съвместна дейност в рамките на програмите за работа с университетите на Световната организация за интелектуална собственост, Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство. С него ще се подпомогне въвеждането на обучение по интелектуална собственост във висшите и средните училища в България и осигуряването на специализирана учебна литература. Ще бъдат предоставени по-добри възможности за квалификация на преподавателите по интелектуална собственост и достъп и информация за различните форми на практическо обучение за ученици и студенти.  Съвместно ще бъдат организирани обществени и научни форуми, конференции, симпозиуми и семинари в страната и чужбина по въпросите на образованието и науката в областта на интелектуалната собственост. Патентното ведомство ще оказва информационна и методическа помощ на различни етапи на разработката и реализацията на конкретни научни проекти.


IMG_0330
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка