КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Посещение на делегация от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост Печат
На 20 февруари 2017 г. на посещение в Патентното ведомство на Република България бяха представители на Службата на Европейския съюз за  интелектуална собственост, г-н Мигел Оливарес и г-жа Каролина Раклавска. В срещата взеха участие ръководители и експерти от Патентно ведомство, работещи по закрилата на марките и дизайните и международното сътрудничество.
Целта на посещението бе да се направи преглед на  развитието на новите европейски проекти за сътрудничество в подготовка на предстоящите през месец март заседания на Работните групи по стартиралите проекти. Поставени бяха множество принципни, но също и конкретни въпроси по направената презентация и бе осъществен ползотворен и за двете страни диалог. Г-н Оливарес и г-жа Раклавска представиха общ преглед на свършената през последните 6 месеца работа, като беше наблегнато на готовите за внедряване проекти и сроковете за по-нататъшни действия. Беше отчетен същественият принос на българското Патентно ведомство в работата по проекта от пакет ECP 2 – „Съществени подобрения на Портала за електронни услуги“, по който ведомството е пилотен офис. На потребителите вече се предлагат всички разработени до този момент електронни услуги. В следващите 2 месеца ще започне тестово въвеждане на новата версия на електронния портал, като след това се очаква да има период на паралелно функциониране на старата и новата версия, докато бъдат отстранени евентуални проблеми с новата версия. Беше представена и статистика за използването на електронните услуги, и по-конкретно за електронното заявяване на марки и дизайни. За България данните сочат, че 55% от заявените марки са подадени електронно, което е сред най-ниските нива в  ЕС. За сравнение, делът на електронните заявки в EUIPO (Службата на ЕС за интелектуална собственост), Ирландия и Бенелюкс, например, надхвърля 98%. Един от дискутираните въпроси беше повишаване нивото на електронно заявяване в България. Участниците в срещата обсъдиха възможните пътища за повишаване на броя на електронно подадени заявки, като изтъкнаха предимствата, които дава системата, а именно: спестяване на време на заявителите, помощ при класирането на стоките/услугите, което ускорява процеса на формална експертиза, и др. 
От българска страна беше проявен сериозен интерес и към проект, свързан с подпомагане на системите за управление на дейностите във ведомството, по-конкретно въвеждане на европейски стандарт ISO9001:2015.
Срещата беше част от редовните периодични срещи, с цел продължаваща модернизация на работата на националните ведомства на страните членки на ЕС.
Снимки: Румяна Николова

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка