CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Посещение на делегация от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост Print
На 20 февруари 2017 г. на посещение в Патентното ведомство на Република България бяха представители на Службата на Европейския съюз за  интелектуална собственост, г-н Мигел Оливарес и г-жа Каролина Раклавска. В срещата взеха участие ръководители и експерти от Патентно ведомство, работещи по закрилата на марките и дизайните и международното сътрудничество.
Целта на посещението бе да се направи преглед на  развитието на новите европейски проекти за сътрудничество в подготовка на предстоящите през месец март заседания на Работните групи по стартиралите проекти. Поставени бяха множество принципни, но също и конкретни въпроси по направената презентация и бе осъществен ползотворен и за двете страни диалог. Г-н Оливарес и г-жа Раклавска представиха общ преглед на свършената през последните 6 месеца работа, като беше наблегнато на готовите за внедряване проекти и сроковете за по-нататъшни действия. Беше отчетен същественият принос на българското Патентно ведомство в работата по проекта от пакет ECP 2 – „Съществени подобрения на Портала за електронни услуги“, по който ведомството е пилотен офис. На потребителите вече се предлагат всички разработени до този момент електронни услуги. В следващите 2 месеца ще започне тестово въвеждане на новата версия на електронния портал, като след това се очаква да има период на паралелно функциониране на старата и новата версия, докато бъдат отстранени евентуални проблеми с новата версия. Беше представена и статистика за използването на електронните услуги, и по-конкретно за електронното заявяване на марки и дизайни. За България данните сочат, че 55% от заявените марки са подадени електронно, което е сред най-ниските нива в  ЕС. За сравнение, делът на електронните заявки в EUIPO (Службата на ЕС за интелектуална собственост), Ирландия и Бенелюкс, например, надхвърля 98%. Един от дискутираните въпроси беше повишаване нивото на електронно заявяване в България. Участниците в срещата обсъдиха възможните пътища за повишаване на броя на електронно подадени заявки, като изтъкнаха предимствата, които дава системата, а именно: спестяване на време на заявителите, помощ при класирането на стоките/услугите, което ускорява процеса на формална експертиза, и др. 
От българска страна беше проявен сериозен интерес и към проект, свързан с подпомагане на системите за управление на дейностите във ведомството, по-конкретно въвеждане на европейски стандарт ISO9001:2015.
Срещата беше част от редовните периодични срещи, с цел продължаваща модернизация на работата на националните ведомства на страните членки на ЕС.
Снимки: Румяна Николова

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account