КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентното ведомство и Мрежата на преподавателите по ИС в България подписват меморандум Печат
На 22 февруари 2017г. Патентното ведомство и Сдружението с нестопанска цел  „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“ ще подпишат Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност.
Церемонията по подписването ще се проведе в сградата на Патентно ведомство.
Меморандумът има за цел да  определи основните области и форми на сътрудничество между сдружението и Патентно ведомството. Документът предвижда извършването на дейности от взаимен интерес, в рамките на програмите на Световната организация за интелектуална собственост, Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство за работа с университетите.
Меморандумът е плод на постигнатото разбиране, че индустриалната собственост е от особено значение за икономическото развитие на страната и заслужава да бъде на полагащото й се място в университетското образование. Поради тази причина, основният акцент пада върху значението да се получават знания в областта на закрилата на индустриалната собственост и патентната информация, както от страна на университетските преподаватели по интелектуална собственост и тези с изобретателска дейност, така и от страна на обучаваните от тях специалисти. Меморандумът предвижда дейности във връзка със закрилата на академичните достижения в научно-техническата и творческата сфера и за подпомагане на технологичния им трансфер.
Акцентът е поставен на важността на получаването на знания в областта на закрилата на индустриалната собственост и патентната информация за работещите и обучаващите се в университетите и за изгражданите от тях специалисти с висше образование.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка