CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентното ведомство и Мрежата на преподавателите по ИС в България подписват меморандум Print
На 22 февруари 2017г. Патентното ведомство и Сдружението с нестопанска цел  „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“ ще подпишат Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност.
Церемонията по подписването ще се проведе в сградата на Патентно ведомство.
Меморандумът има за цел да  определи основните области и форми на сътрудничество между сдружението и Патентно ведомството. Документът предвижда извършването на дейности от взаимен интерес, в рамките на програмите на Световната организация за интелектуална собственост, Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство за работа с университетите.
Меморандумът е плод на постигнатото разбиране, че индустриалната собственост е от особено значение за икономическото развитие на страната и заслужава да бъде на полагащото й се място в университетското образование. Поради тази причина, основният акцент пада върху значението да се получават знания в областта на закрилата на индустриалната собственост и патентната информация, както от страна на университетските преподаватели по интелектуална собственост и тези с изобретателска дейност, така и от страна на обучаваните от тях специалисти. Меморандумът предвижда дейности във връзка със закрилата на академичните достижения в научно-техническата и творческата сфера и за подпомагане на технологичния им трансфер.
Акцентът е поставен на важността на получаването на знания в областта на закрилата на индустриалната собственост и патентната информация за работещите и обучаващите се в университетите и за изгражданите от тях специалисти с висше образование.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account