КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентното ведомство и Мрежата на преподавателите по ИС в България подписват меморандум Печат
На 22 февруари 2017г. Патентното ведомство и Сдружението с нестопанска цел  „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“ ще подпишат Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност.
Церемонията по подписването ще се проведе в сградата на Патентно ведомство.
Меморандумът има за цел да  определи основните области и форми на сътрудничество между сдружението и Патентно ведомството. Документът предвижда извършването на дейности от взаимен интерес, в рамките на програмите на Световната организация за интелектуална собственост, Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство за работа с университетите.
Меморандумът е плод на постигнатото разбиране, че индустриалната собственост е от особено значение за икономическото развитие на страната и заслужава да бъде на полагащото й се място в университетското образование. Поради тази причина, основният акцент пада върху значението да се получават знания в областта на закрилата на индустриалната собственост и патентната информация, както от страна на университетските преподаватели по интелектуална собственост и тези с изобретателска дейност, така и от страна на обучаваните от тях специалисти. Меморандумът предвижда дейности във връзка със закрилата на академичните достижения в научно-техническата и творческата сфера и за подпомагане на технологичния им трансфер.
Акцентът е поставен на важността на получаването на знания в областта на закрилата на индустриалната собственост и патентната информация за работещите и обучаващите се в университетите и за изгражданите от тях специалисти с висше образование.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка