CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Среща Патентно ведомство - БТПП Print

Председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов и съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП Йосиф Аврамов. Той ги запозна подробно с дейността на националния държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост. По време на разговора акцент бе поставен върху някои основни проблеми за приноса на иновациите за конкурентоспособността на Република България и възможностите иновациите да донесат приходи за държавата и бизнеса. Разгледано бе използването на съществуващи патенти за тази цел.

Обсъдени бяха съвместни действия чрез въвеждането на информационни нововъведения в посока по-широк достъп на бизнеса до патентна информация, която да улесни проучвателните дейности. В тази връзка представителите на БТПП бяха информирани за обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет:  „Развитие на ИТ средата в Патентно ведомство" с две обособени позиции. Повече за това ще намерите ТУК.

Представена бе и дейността на Палатата в помощ на българските предприемачи и международните бизнес инициативи - функционирането на доброволния търговски регистър на Палатата, ежедневния електронен информационен бюлетин „Инфобизнес“. Изтъкнато бе постижението, че БТПП официално е акредитирана от Международната търговска камара - Париж за издаването на електронни сертификати и други външнотърговски документи. Обсъдени бяха мерки за търсене на още възможности за насърчаване на иновационната активност, включително и чрез подходящи награди.

Вижте снимка от срещата.


                                                                                       


 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account