КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Среща Патентно ведомство - БТПП Печат

Председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов и съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП Йосиф Аврамов. Той ги запозна подробно с дейността на националния държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост. По време на разговора акцент бе поставен върху някои основни проблеми за приноса на иновациите за конкурентоспособността на Република България и възможностите иновациите да донесат приходи за държавата и бизнеса. Разгледано бе използването на съществуващи патенти за тази цел.

Обсъдени бяха съвместни действия чрез въвеждането на информационни нововъведения в посока по-широк достъп на бизнеса до патентна информация, която да улесни проучвателните дейности. В тази връзка представителите на БТПП бяха информирани за обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет:  „Развитие на ИТ средата в Патентно ведомство" с две обособени позиции. Повече за това ще намерите ТУК.

Представена бе и дейността на Палатата в помощ на българските предприемачи и международните бизнес инициативи - функционирането на доброволния търговски регистър на Палатата, ежедневния електронен информационен бюлетин „Инфобизнес“. Изтъкнато бе постижението, че БТПП официално е акредитирана от Международната търговска камара - Париж за издаването на електронни сертификати и други външнотърговски документи. Обсъдени бяха мерки за търсене на още възможности за насърчаване на иновационната активност, включително и чрез подходящи награди.

Вижте снимка от срещата.


                                                                                       


 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка