КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Декларации по чл.12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ Печат

 Декларации на служителите на Патентно ведомство по чл.12 т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Давид Любенов Сукалински
Офелия Гарабед Киркорян-Цонкова
Силвия Стефанова Беркова-Донкова
Мария Василева Славчева
Русанка Михайлова Дудова
Лилия Русанова Петрова- Тошева
Габриела Николаева Дочовска-Живкова
Ганка Николаева Христова-Янкова
Снежанка Стоянова Настева
Албена Йорданова Симеонова
Ивайло Петков Петков
Матей Цветков Стоянов
Златимира Василева Стайкова
Марияна Маринова Петрова- Белова
Венета Иванова Пешакова
Веселина Иванова Василева
Даниела Димитрова Веселинова
Евстати Димитров Евстатиев
Вероника Любомирова Тодорова
Румяна Станьова Николова
Наталия Борисовна Костадинова
Златина Константинова Славчева
Рая Николаева Найденова - Вукова
Снежанка Илиева Рачева
Ирина Николаева Николова
Гълъбина Иванова Кюпрюбашиева
Мартин Венелинов Тончев
Васил Христов Белев
Оля Георгиева Димитрова
Светлана Георгиевна Демиревска
Мадлен Костадинова Влаховска
Ивайла Кирилова Иванова
Диана Вили Манчева
Анета Василева Колева
Лиана Дончева Ангелова
Галя Валериева Лъжовска
Цветанка Борисова Апостолова
Миглена Захаринова Гюрова
Анастасия Илиева Величкова
Димитър Георгиев Налбантов
Иванка Любомирова Димитрова
Мая Ангелова Тодорова
Християна Янева Трухчева -Спасова
Нели Георгиева Стоева
Юлия Цветанова Иванова
Лора Йосифова Костадинова
Румяна Димитрова Маркова
Десислава Веселинова Койнова-Календарова
Лидия Николай Николова
Андриана Якимова Йончева
Йоана Иванова Миланова
Ростислава Светославова Тренкова
Боряна Ангелова Чунчукова
Рилка Асенова Чавдарова
Анна Мартинова Иванова
Надежда Неделчева Минтова
Боян Стоянов Леков
Надя Илиева Калайджиева
Милена Павлова Танева
Марияна Стоименова Желева
Маргарита Иванова Петрова
Албена Христова Дренска
Мария Колева Славова
Илияна Илиева Христова
Марина Антониева Колчагова
Румиана Иванова Кошарска
Вера Веселинова Цветанова
Ирена Петрова Петрова
Симона Стоянова Христова
Пенка Димитрова Лазарова
Габриела Лазарова Спасова
Елина Стоянова Синкова
Мария Желева Винарова
Пенка Георгиева Георгиева
Рени Иванова Лазарова
Веска Емилова Новакова
Бинка Владева Кирова
Аделина Йорданова Гочева
Цветелина Стоянова Попова
Мая Петрова Филипова-Демирева
Маргарита Антониева Габалова
Михаил Иванов Иванов
Любомира Цокова Цокова
Георги Емилов Йорданов
Цветислава Захариева Лакова
Методи Александров Шамов
Янислава Георгиева Божилова
Нина Георгиева Асенова
Велин Николов Едров
Филип Евгени Младенов
Емил Димитров Димитров
Диляна Георгиева Великова
Антоанета Асенова Божилова
Антония Благовества Якмаджиева
Марина Христова Илиева
Димитър Костадинов Илиев
Любомир Здравков Иларионов
Елена Ганчева Георгиева
Андриана Иванова Андреева
Наталия Ангелова Тодорова
Виктория Димитрова Трайкова
Ана Стефанова Миленкова
Кристина Иванова Петкова
Кирил Олев Кирилов
Маргарита Станоева Василева
Георги Йорданов Рашев
Росица Милкова Стоянова
Ирина Бойкова Стоименова
Николай Станимиров Братов
Антон Петров Вуков
Димитрина Иванова Иванова
Никол Радославова Таскова
Ралица Каменова Димитрова
Радослава Валентинова Младенова
Никол Ангелова Димова
Елеонора Павлова Караколева
Мария Боянова Янакиева
Мария Йосифова Шуманова
Георги Богомилов Ковачев
Цветелина Димитрова Нинова
Росица Цветанова Ранджева
Мария Александрова Ласкиева
Мария-Елена Валентинова Леонкева
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка