КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Регионален семинар, посветен на географските означения. Печат

Световната организация за интелектуална собственост и Патентното ведомство на Република България организират двудневен регионален семинар на тема  “Закрила на географските означения: Лисабонската система и други правни средства за защита”, организиран от

Семинарът ще се проведе от 09.30 часа на 24 и 25 ноември 2016 г. във Витоша парк хотел, Голяма конферентна зала, ет.2, ул."Росарио" №1, София.

Семинарът, на който са поканени участници от още 9 държави от Източна Европа,  има за цел обмяна на информация в областта на закрилата на географските означения и различните възможности за защита на продукти със специфични качества, както и споделяне на най-добри практики от целия свят при управлението им. Събитието ще бъде от полза за производители на традиционни продукти, характерни за отделни райони в страната, тъй като ще представи практическия ефект от използването на географските означения като пазарен инструмент и начина, по който може да бъде получена  закрила.

Темите, които ще се разискват по време на семинара, ще бъдат представени от водещи специалисти от целия свят. 

Такси за участие в семинара не се дължат.

Всеки, който желае може да заяви участие в семинара до 22.11.2016 г. като попълни приложената регистрационна форма и я изпрати на посочените в нея контакти.

Регистрацията на участници  ще продължи до запълване на местата.
 
Предварителна програма на семинара
Регистрационна форма

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка