КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
Ново проучване показва необходимостта от закрила на правата върху интелектуална собственост... Печат


Ново проучване показва необходимостта от закрила на правата върху интелектуална собственост за европейската икономика

Европейското патентно ведомство (ЕРО) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) публикуваха второто си проучване, проведено в Европейския съюз (ЕС), във връзка с въздействието на правата върху интелектуалната собственост по отношение на европейската икономика, брутния вътрешен продукт на ЕС, заетостта и търговията.
study of the impact of Intellectual Property Rights (IPR) on the European economy

Проучването установи, че повече от 42% от общата икономическа активност в ЕС (около € 5,7 трилиона годишно) се генерира от индустриите, които интензивно използват права върху интелектуална собственост. Приблизително 38% от всички работни места в ЕС (82 милиона работни места) произтича от отрасли, които имат по-високо от средното използване на права на интелектуална собственост.

Докладът също така констатира, че средната работна заплата в индустриите, които интензивно използват права върху интелектуална собственост е с 46% по-висока, отколкото в други индустрии.
Индустриите с интензивно използване на права върху интелектуална собственост са показали повече устойчивост по време  на икономическата криза. Сравнението на резултатите от това проучване,  което обхваща периода 2011-2013 г.) с тези на предишното издание ( 2008-2010 г.) показва, че приносът на посочените отрасли в икономиката на ЕС се е увеличил леко.

Президентът на ЕРО Г-н Беноа Батистели заявява: "Нашият втори съвместен доклад потвърждава предимствата на патентите и други права на интелектуална собственост за европейската икономика. Нематериалните активи са все по-важни за иновативните компании днес, не само за малките и средни предприятия, но и за изследователски центрове и университети. Ние отново виждаме, че правата върху интелектуалната собственост оказват положително въздействие върху работните места, растежа и просперитета. Но, за да останем конкурентоспособни в глобалната икономика в Европа, се нуждаем индустриите да бъдат насърчавани още повече в разработването и използването на нови технологии и иновации.“

Антонио Кампиньош, изпълнителен директор на EUIPO посочва: "Бързо променящия се характер на бизнеса през 21 век означава, че ЕС и световната икономика разчитат силно на правата върху интелектуалната собственост, като търговски марки, дизайни, патенти и други. Настоящият доклад показва тенденция към растеж продължава да расте при използването на тези права и връзката им едни с други. Всички това ни поставя пред предизвикателството да гарантираме, че правата върху интелектуална собственост са по-достъпни за всички предприятия, включително малки и средни предприятия, и са защитени ефективно срещу нарушения, с цел да се помогне на ЕС да запази и разшири своите иновативни сили  като средство за постигане на целите по създаването на нови работни места и растеж ".

Проучването обхваща широк кръг от права на интелектуална собственост –патенти, търговски марки, дизайни, авторски права, географски означения сортовете растения; идентифицира индустриите, които ги използват сравнително интензивно и измерва количествено приносът на тези  индустрии към различни икономически показатели, по-специално брутния вътрешен продукт (БВП) /към 25 октомври 2016 г./, заетостта, заплатите и външната търговия на равнището на ЕС.

При изготвяне на проучването е използвана методика,  подобна на тази при предходното изследване, както и сравними проучвания, проведени в САЩ.

Според проучването, индустриите, които интензивно използват права върху интелектуална собственост, представляват приблизително 90% от търговията на ЕС с останалия свят. Установено е, че ЕС е особено силен в технологиите, свързани с намаляване изменението на климата технологии като в този сектор се  използва 1,2% от работната сила в ЕС, но се генерира 2,1% от икономическия продукт и значителен дял от положителното салдо на търговията между ЕС и останалата част от света.

Европейските предприятия също така са водещи в индустриите, които интензивно използват дизайни и са  допринесли повече от 243 милиарда евро към външнотърговското салдо на ЕС през 2013 г. Дизайн-интензивните фирми генерират 18% от БВП на ЕС и са  създали 38.7 милиона работни места.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка