КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство и Съюзът на изобретателите в България връчиха... Печат

Патентното ведомство и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградите „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” - 2016

 

  Патентното ведомство на Република България и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградата „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” в три категории:

 

В категория „Електротехника и електроника” бяха отличени Владимир Лазаров, Димитър Спиров, Захари Зарков и Людмил Стоянов за изобретениeто „Система за управление на изходяща мощност на фотоволтаична система”.


В категория „Машиностроене и строителство” наградата получи екип от изобретатели -   Георги Тодоров, Борислав Романов, Константин Камберов, Величко Пейков и Николай Ганчев  за изобретението „Вибрационно устройство за пробивни ръчни електроинструменти с резонансно действие”.

 

В категория „Химия и биотехнологии” бяха наградени Емилия Миркова и Оля Караджова

за изобретението: Trichoderma Koningii Oud. Щам 85   

 

За Иновативна фирма на 2016 г. бяха отличени две фирми:  „ЕЛ СТОМАНА“ ООД  - през последните 3 години  2013, 2014 и 2015 фирмата е подала 3 заявки за регистрация на полезен модел,  от които вече са регистрирани „Устройство за навиване и бандажиране на рулони”; и

«Инсталация за производство на тръбни модификатори с прахообразни пълнители за извънпещна обработка на стопилки от черни и цветни метали”.

 Втората отличена фирма е  „АТРА  ЕКСПОРТ“  ООД, която има регистрирани 7 полезни модела за LED осветителни тела за улично осветление, градинско осветление, прожектори и  подобни, а през 2015г. има издаден патент за изобретение с наименование „Устройство за определяне типа проводимост на полупроводници”. 

 

Двама учени бяха вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателската дейност.

 

Проф. д-р Анна Салджиева

Работи в областта на генетиката, селекцията и семепроизводството на памука.

Автор и съавтор на 10 сорта памук, утвърдени от ИАСАС и защитени със сертификати.

 

Проф. д-р инж. Любен Лаков

Работи по фундаментални и научноприложни разработки в областта на силикатите и труднотопимите неметални материали. Изобретател с 13 авторски свидетелства, 2 патента и 4 заявки за патент с подчертан икономически и екологичен ефект.

 

                                                                                           Медийни партньори:

 

all_logo_media

 

Nagradeni

 


****ПОВЕЧЕ ЗА НАГРАДЕНИТЕ****


Категория „Електротехника и електроника“

 

Владимир ЛАЗАРОВ

Димитър СПИРОВ

Захари ЗАРКОВ

Людмил СТОЯНОВ

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗХОДЯЩА МОЩНОСТ НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА

Системата за управление дава възможност за плавно регулиране на отдаваната мощност в мрежата при производството на електроенергия от слънчевата радиация. Регулирането се налага при наличие на висока слънчева радиация, предполагаща висока продуктивност на фотоволтаиците и ограничение на електрическата мрежа от ниско потребление, слаба присъединяваща линия, заредени акумулатори, липса на буфери и други. Със системата се избягва изключване на модули или на цялата фотоволтаична система. 

 

 Категория „Машиностроене и строителство“

 

Георги ТОДОРОВ

Борислав РОМАНОВ

Константин КАМБЕРОВ

Величко ПЕЙКОВ

Николай ГАНЧЕВ  

 

ВИБРАЦИОННО УСТРОЙСТВО ЗА ПРОБИВНИ РЪЧНИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ С РЕЗОНАНСНО ДЕЙСТВИЕ          

Вибрационното устройство за пробивни ръчни електроинструменти с резонансно действие намира приложение при преносими ударни пробивни машини, перфоратори и други подобни. То е революционно решение  за работата на ударните ръчни инструменти.

С устройството се създава нелинейна резонансна ударна система, която гарантира максимална производителност. То разходва по-малко енергия в работен режим и е много компактно и удобно за вграждане във всички видове ръчни електроинструменти.

На база на изобретението са разработени и внедрени в производство 12 модела ръчни ударни и ударно-пробивни електроинструменти, които намират пазарна реализация  у нас и в ЕС.

 

Категория „Химия и биотехнологии“

 

Емилия МИРКОВА

Оля КАРАДЖОВА

 

TRICHODERMA KONINGII OUD. ЩАМ 85  

Щам 85 на суперпаразитната гъба Trichoderma koningii намира приложение  за осигуряване на препарати за борба с почвени фитопатогенни гъби при оранжерийни култури. Той е биологично активен и е антагонист. Развитието му не се блокира от приложението на биологични торове, биоинсектициди и течна сяра, което го прави изключително подходящ за използване при био-оранжерийни зеленчуци. Биопрепаратът предпазва ефективно насажденията от появата  на кореново и стъблено гниене, особено при зимното засаждане.

 

Иновативна фирма 2016

 

„ЕЛ СТОМАНА“ ООД

През последните 3 години  2013, 2014 и 2015 фирмата е подала 3 заявки за регистрация на полезен модел,  от които вече са регистрирани 

„УСТРОЙСТВО ЗА НАВИВАНЕ И БАНДАЖИРАНЕ НА РУЛОНИ”; и

«ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТРЪБНИ МОДИФИКАТОРИ С ПРАХООБРАЗНИ ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗВЪНПЕЩНА ОБРАБОТКА НА СТОПИЛКИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ”.

През 2015 година е издаден патент за  изобретение, с наименование МЕТОД ЗА ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТОПКИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО МУ. Методът и инсталацията намират приложение в металургията за изработване на детайли за топкови мелници, необходими при рудодобива. С използването им се постига равномерен закален слой на определена дълбочина по повърхността на топките при непрекъснат процес. Методът се състои в това, че предварително нагрети и формовани стоманени топки се подлагат на закаляване чрез охлаждане с последващо нормализиране и подреждане

 

„АТРА  ЕКСПОРТ“  ООД

Фирмата има регистрирани 7 полезни модела за LED осветителни тела за улично осветление, градинско осветление, прожектори и  подобни, а през 2015г. има издаден патент за изобретение с наименование „УСТРОЙСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ТИПА ПРОВОДИМОСТ НА ПОЛУПРОВОДНИЦИ“

Устройството е приложимо в областта на сензориката, нано- и микроелектрониката, системното инженерство, измервателната техника. Устройството е с висока чувствителност и надеждност на резултатите като са намалени и броя на процедурите за настройка.

 

Златна книга на българските откриватели и изобретатели

 

Тази година на страница 129 бе вписана

Проф. д-р АННА САЛДЖИЕВА

Работи в областта на генетиката, селекцията и семепроизводството на памука.

Автор и съавтор на 10 сорта памук, утвърдени от ИАСАС и защитени със сертификати. Участва и в разработването на две технологии за производство на памук, които намират приложение у нас и в съседни държави от региона.

Носител е на отличия, медали и награди, сред които бронзов медал за нов сорт памук в конкурс на Съюза на изобретателите в България от 2011г.

 

На страница 130 бе вписан

Проф. д-р инж. ЛЮБЕН ЛАКОВ

Работи по фундаментални и научноприложни разработки в областта на силикатите и труднотопимите неметални материали.

Изобретател с 13 авторски свидетелства, 2 патента и 4 заявки за патент с подчертан икономически и екологичен ефект.

Ръководител на множество научни проекти, с над 50 договора с промишлеността.

Носител е на редица награди – дипломи, грамоти и златна значка за разработка, защитена с авторско свидетелство.

 

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка