КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство и Съюзът на изобретателите в България връчиха... Печат

Патентното ведомство и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградите „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” - 2016

 

  Патентното ведомство на Република България и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградата „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” в три категории:

 

В категория „Електротехника и електроника” бяха отличени Владимир Лазаров, Димитър Спиров, Захари Зарков и Людмил Стоянов за изобретениeто „Система за управление на изходяща мощност на фотоволтаична система”.


В категория „Машиностроене и строителство” наградата получи екип от изобретатели -   Георги Тодоров, Борислав Романов, Константин Камберов, Величко Пейков и Николай Ганчев  за изобретението „Вибрационно устройство за пробивни ръчни електроинструменти с резонансно действие”.

 

В категория „Химия и биотехнологии” бяха наградени Емилия Миркова и Оля Караджова

за изобретението: Trichoderma Koningii Oud. Щам 85   

 

За Иновативна фирма на 2016 г. бяха отличени две фирми:  „ЕЛ СТОМАНА“ ООД  - през последните 3 години  2013, 2014 и 2015 фирмата е подала 3 заявки за регистрация на полезен модел,  от които вече са регистрирани „Устройство за навиване и бандажиране на рулони”; и

«Инсталация за производство на тръбни модификатори с прахообразни пълнители за извънпещна обработка на стопилки от черни и цветни метали”.

 Втората отличена фирма е  „АТРА  ЕКСПОРТ“  ООД, която има регистрирани 7 полезни модела за LED осветителни тела за улично осветление, градинско осветление, прожектори и  подобни, а през 2015г. има издаден патент за изобретение с наименование „Устройство за определяне типа проводимост на полупроводници”. 

 

Двама учени бяха вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателската дейност.

 

Проф. д-р Анна Салджиева

Работи в областта на генетиката, селекцията и семепроизводството на памука.

Автор и съавтор на 10 сорта памук, утвърдени от ИАСАС и защитени със сертификати.

 

Проф. д-р инж. Любен Лаков

Работи по фундаментални и научноприложни разработки в областта на силикатите и труднотопимите неметални материали. Изобретател с 13 авторски свидетелства, 2 патента и 4 заявки за патент с подчертан икономически и екологичен ефект.

 

                                                                                           Медийни партньори:

 

all_logo_media

 

Nagradeni

 


****ПОВЕЧЕ ЗА НАГРАДЕНИТЕ****


Категория „Електротехника и електроника“

 

Владимир ЛАЗАРОВ

Димитър СПИРОВ

Захари ЗАРКОВ

Людмил СТОЯНОВ

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗХОДЯЩА МОЩНОСТ НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА

Системата за управление дава възможност за плавно регулиране на отдаваната мощност в мрежата при производството на електроенергия от слънчевата радиация. Регулирането се налага при наличие на висока слънчева радиация, предполагаща висока продуктивност на фотоволтаиците и ограничение на електрическата мрежа от ниско потребление, слаба присъединяваща линия, заредени акумулатори, липса на буфери и други. Със системата се избягва изключване на модули или на цялата фотоволтаична система. 

 

 Категория „Машиностроене и строителство“

 

Георги ТОДОРОВ

Борислав РОМАНОВ

Константин КАМБЕРОВ

Величко ПЕЙКОВ

Николай ГАНЧЕВ  

 

ВИБРАЦИОННО УСТРОЙСТВО ЗА ПРОБИВНИ РЪЧНИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ С РЕЗОНАНСНО ДЕЙСТВИЕ          

Вибрационното устройство за пробивни ръчни електроинструменти с резонансно действие намира приложение при преносими ударни пробивни машини, перфоратори и други подобни. То е революционно решение  за работата на ударните ръчни инструменти.

С устройството се създава нелинейна резонансна ударна система, която гарантира максимална производителност. То разходва по-малко енергия в работен режим и е много компактно и удобно за вграждане във всички видове ръчни електроинструменти.

На база на изобретението са разработени и внедрени в производство 12 модела ръчни ударни и ударно-пробивни електроинструменти, които намират пазарна реализация  у нас и в ЕС.

 

Категория „Химия и биотехнологии“

 

Емилия МИРКОВА

Оля КАРАДЖОВА

 

TRICHODERMA KONINGII OUD. ЩАМ 85  

Щам 85 на суперпаразитната гъба Trichoderma koningii намира приложение  за осигуряване на препарати за борба с почвени фитопатогенни гъби при оранжерийни култури. Той е биологично активен и е антагонист. Развитието му не се блокира от приложението на биологични торове, биоинсектициди и течна сяра, което го прави изключително подходящ за използване при био-оранжерийни зеленчуци. Биопрепаратът предпазва ефективно насажденията от появата  на кореново и стъблено гниене, особено при зимното засаждане.

 

Иновативна фирма 2016

 

„ЕЛ СТОМАНА“ ООД

През последните 3 години  2013, 2014 и 2015 фирмата е подала 3 заявки за регистрация на полезен модел,  от които вече са регистрирани 

„УСТРОЙСТВО ЗА НАВИВАНЕ И БАНДАЖИРАНЕ НА РУЛОНИ”; и

«ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТРЪБНИ МОДИФИКАТОРИ С ПРАХООБРАЗНИ ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗВЪНПЕЩНА ОБРАБОТКА НА СТОПИЛКИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ”.

През 2015 година е издаден патент за  изобретение, с наименование МЕТОД ЗА ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТОПКИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО МУ. Методът и инсталацията намират приложение в металургията за изработване на детайли за топкови мелници, необходими при рудодобива. С използването им се постига равномерен закален слой на определена дълбочина по повърхността на топките при непрекъснат процес. Методът се състои в това, че предварително нагрети и формовани стоманени топки се подлагат на закаляване чрез охлаждане с последващо нормализиране и подреждане

 

„АТРА  ЕКСПОРТ“  ООД

Фирмата има регистрирани 7 полезни модела за LED осветителни тела за улично осветление, градинско осветление, прожектори и  подобни, а през 2015г. има издаден патент за изобретение с наименование „УСТРОЙСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ТИПА ПРОВОДИМОСТ НА ПОЛУПРОВОДНИЦИ“

Устройството е приложимо в областта на сензориката, нано- и микроелектрониката, системното инженерство, измервателната техника. Устройството е с висока чувствителност и надеждност на резултатите като са намалени и броя на процедурите за настройка.

 

Златна книга на българските откриватели и изобретатели

 

Тази година на страница 129 бе вписана

Проф. д-р АННА САЛДЖИЕВА

Работи в областта на генетиката, селекцията и семепроизводството на памука.

Автор и съавтор на 10 сорта памук, утвърдени от ИАСАС и защитени със сертификати. Участва и в разработването на две технологии за производство на памук, които намират приложение у нас и в съседни държави от региона.

Носител е на отличия, медали и награди, сред които бронзов медал за нов сорт памук в конкурс на Съюза на изобретателите в България от 2011г.

 

На страница 130 бе вписан

Проф. д-р инж. ЛЮБЕН ЛАКОВ

Работи по фундаментални и научноприложни разработки в областта на силикатите и труднотопимите неметални материали.

Изобретател с 13 авторски свидетелства, 2 патента и 4 заявки за патент с подчертан икономически и екологичен ефект.

Ръководител на множество научни проекти, с над 50 договора с промишлеността.

Носител е на редица награди – дипломи, грамоти и златна значка за разработка, защитена с авторско свидетелство.

 

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка