КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
VII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ – ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ ИТИ'2016 Печат

От 9 до 12 ноември 2016 г., в Националния дом на техниката, София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, етаж 2, ще се проведе седмото национално изложение „Изобретения, трансфер, иновации – ИТИ`2016, под патронажа на Министерство на образованието и науката.
Организатор на изложението е Съюза на изобретателите в България, в партньорство с Патентно ведомство на Република България, Селскостопанска академия, Академия по иновационен мениджмънт, Национална браншова организация за електрическа мобилност –ИКЕМ, Професионален форум за образованието и в сътрудничеството и подкрепа на Федерация на научно-техническите съюзи в България, Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България, Софийска община, Фондация ГИС-трансфер център, Enterprise Europe Network и Българска търговско-промишлена палата.

Програма

За повече информация:
www.sibulgaria.org
тел./факс: +35929878598
Съюз на изобретателите в България
1000 София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, ет. 2
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка