КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
VII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ – ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ ИТИ'2016 Печат

От 9 до 12 ноември 2016 г., в Националния дом на техниката, София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, етаж 2, ще се проведе седмото национално изложение „Изобретения, трансфер, иновации – ИТИ`2016, под патронажа на Министерство на образованието и науката.
Организатор на изложението е Съюза на изобретателите в България, в партньорство с Патентно ведомство на Република България, Селскостопанска академия, Академия по иновационен мениджмънт, Национална браншова организация за електрическа мобилност –ИКЕМ, Професионален форум за образованието и в сътрудничеството и подкрепа на Федерация на научно-техническите съюзи в България, Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България, Софийска община, Фондация ГИС-трансфер център, Enterprise Europe Network и Българска търговско-промишлена палата.

Програма

За повече информация:
www.sibulgaria.org
тел./факс: +35929878598
Съюз на изобретателите в България
1000 София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, ет. 2
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка