КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
Посещение на делегация от Европейското патентно ведомство Печат
През изминалата седмица в Патентното ведомство на Република България се проведе двудневна работна среща между делегация на Европейското патентно ведомство (ЕРО), представлявана от г-н Франсоа-Режи Анар, директор на Дирекция „Европейско и международно сътрудничество”,  и ръководството на Патентното ведомство на Република България, начело с председателя д-р Петко Николов. В срещата взеха участие и ръководители и представители на дирекциите „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни” и „Международно сътрудничество и координация”.
На срещата беше представен отчет на дейността по двустранния план за сътрудничество между двете институции за едногодишен период. Отчетен беше напредък по по-голяма част от проектите и бяха обсъдени допълнителни действия за повишаване качеството на изпълнение. Накрая участниците очертаха конкретната рамка на бъдещото сътрудничество и набелязаха акцентите в краткосрочен и по-дългосрочен план.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка