КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
Д-р Офелия Киркорян – Цонкова бе назначена за заместник-председател на Патентното ведомство Печат

На 10 октомври 2016г. д-р Офелия Киркорян-Цонкова бе назначена за заместник-председател на Патентното ведомство на Република България.

Тя е родена в гр.Карнобат през 1976г.

Доктор е по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в областта на интелектуалната собственост – Патентно право, Марково право, Право на промишлен дизайн и Авторско право.

Хоноруван асистент e по „Правен режим на интелектуалната собственост“ към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

В периода 2001 – 2002г. е работила като парламентарен секретар в Министерство на правосъдието.
От 2002 до 2005г. е началник на кабинета на Министъра на правосъдието.
В периода 2005 – 2007г. е правен консултант към Съвета за електронни медии.

От 2007г. е член на Софийската адвокатска колегия и вписан представител по индустриална собственост към Патентното ведомство на Република България.
Владее отлично английски език и ползва испански и руски език.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка