КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
Д-р Петко Николов е новият Председател на Патентното ведомство Печат

Д-р Петко Николов пое поста председател на Патентното ведомство на Република България на 23 август 2016г.

Той е роден в гр. Ботевград през 1957г.

Магистър е по „Право” от Софийския университет  „Св. Климент Охридски”. Специализирал е валутен, митнически и данъчен контрол, както и наказателноправни науки.  Магистър е по финанси от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и доктор по икономика и управление - интелектуална собственост в УНСС.

От 1988 г. е член на Софийската адвокатска колегия и е работил като адвокат.

През 2001 г. е назначен за председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

В периода 2003 – юни 2016г. е председател на Комисията за защита на конкуренцията.
Владее английски и руски език. 

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка