КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ХІІ-ти Международен симпозиум „ИС в иновационната икономика” Печат
Под патронажа на министъра на развитието и министъра на науката и висшето образование на Република Полша в Краков на 1-2 септември 2016г. ще се проведе ХІІ-ият Международен симпозиум „Индустриалната собственост в иновационната икономика”. Форумът се организира ежегодно от Патентното ведомство на Република Полша. Тази година той е посветен на иновационния мениджмънт, със специален акцент на работата  на стратиращите фирми (strat-ups).
Съорганизатори ще бъдат Световната организация за интелектуална собственост, AGH Университетът за наука и технологии, Ягелонският университет, Краковският университет за технологии, Вроцлавският университет за наука и технологии, Университетът за технологии в Килке.   
  Както всяка година Симпозиумът се провежда и с организационната подкрепа на Офиса на Провинция Малополска в Краков.
Икономическите статистики отбелязват ръст на този вид начална икономическа активност през последните години. Във връзка с това все по-важно става информирането на предприемачите за необходимостта от правна закрила на иновациите, собственост на стартиращите фирми. Освен това сред целите на Симпозиума е продължаващото усъвършенстване знанията на мениджмънта и възможността на strat-ups  да защитят интелектуалната си собственост, също така и с оглед на ефективния технологичен трансфер.
Предвижда се участие на експерти от Израел, Германия, Швейцария и скандинавските държави, които ще споделят техния национален опит със strat-up фирмите.
Предприемачи, ректори и академици от полски и чуждестранни университети, президенти на национални ведомства за закрила на индустриалната собственост на страни - членки на Европейската патентна организация, представители на централната и местната администрация, и на институции, работещи по въпросите на технологичния трансфер и иновационния мениджмънт също ще участват в Симпозиума.
Повече за предварителната програма можете да научите тук.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка