CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Посещение на делегация от САКПАТЕНТИ Грузия Print
Делегация от Националния център за интелектуална собственост на Грузия – САКПАТЕНТИ, посети Патентното ведомство на 21 и 22 юни т.г. в рамките на двугодишния Работен план за двустранно сътрудничество между двете институции. По време на визитата бяха проведени разговори с цел обмяна на опит относно системата за закрила на патенти, марки и географски означения у нас и практиката по отношение на експертизата на обектите на ИС.
Председателят на  Патентното ведомство Камен Веселинов поздрави гостите и представи накратко структурата и основните направления на дейностите на институцията. Съгласно програмата на обучението лектори бяха 8 служители от дирекции „Изобретения и промишлени дизайни”, „Марки и географски означения” и „Правна”.
В началото на срещата заместник-председателят Давид Сукалински запозна представителите на Грузия с работата по международното сътрудничество на българската институция. През първия ден от посещението фокусът бе поставен върху закрилата на изобретенията, марките и географските означения.
На следващия ден делегацията се запозна и с дейността на отдела по „Спорове”, както и с предоставяните електронни услуги за обществеността.
Гостите от САКПАТЕНТИ имаха възможност да поставят множество въпроси на българските си партньори, при което увериха, че диалогът е бил изключително полезен за тях, особено в светлината на процеса на подготовката им за присъединяване към Европейската патентна организация.


pics-ge-33pics-ge-42
pics-ge-121
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account