КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Посещение на делегация от САКПАТЕНТИ Грузия Печат
Делегация от Националния център за интелектуална собственост на Грузия – САКПАТЕНТИ, посети Патентното ведомство на 21 и 22 юни т.г. в рамките на двугодишния Работен план за двустранно сътрудничество между двете институции. По време на визитата бяха проведени разговори с цел обмяна на опит относно системата за закрила на патенти, марки и географски означения у нас и практиката по отношение на експертизата на обектите на ИС.
Председателят на  Патентното ведомство Камен Веселинов поздрави гостите и представи накратко структурата и основните направления на дейностите на институцията. Съгласно програмата на обучението лектори бяха 8 служители от дирекции „Изобретения и промишлени дизайни”, „Марки и географски означения” и „Правна”.
В началото на срещата заместник-председателят Давид Сукалински запозна представителите на Грузия с работата по международното сътрудничество на българската институция. През първия ден от посещението фокусът бе поставен върху закрилата на изобретенията, марките и географските означения.
На следващия ден делегацията се запозна и с дейността на отдела по „Спорове”, както и с предоставяните електронни услуги за обществеността.
Гостите от САКПАТЕНТИ имаха възможност да поставят множество въпроси на българските си партньори, при което увериха, че диалогът е бил изключително полезен за тях, особено в светлината на процеса на подготовката им за присъединяване към Европейската патентна организация.


pics-ge-33pics-ge-42
pics-ge-121
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка