CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Набиране на съдии за Единния патентен съд Print

Единният патентен съд, създаден въз основа на Споразумението за единен патентен съд, като наднационален съд, специализиран в патентни спорове, ще има широка и изключителна компетентност по отношение на нарушението и валидността на европейските патенти и европейските патенти с единно действие.

Съдът ще се състои от Първоинстанционен съд, Апелативен съд и Регистър. Първоинстанционният съд ще включва централно отделение, със седалище в Париж и секции в Лондон и Мюнхен. Споразумението предвижда да бъдат създадени регионални и местните подразделения, разположени в договарящите държави-членки. Седалището на Апелативния съд ще бъде в Люксембург.

Стартирането на дейността на съда е планирано за началото на 2017 г. и се очаква, че Единния съд за патентите ще заеме ролята на водещ патентен съд на международно ниво с бързо растящия брой дела.

В тази връзка започна набирането на съдии с юридическа квалификация и на технически квалифицирани съдии за Единния патентен съд (Първоинстанционен съд и Апелативен съд), което стартира с публикуването на обяви за работа на 9 май 2016г.  на https://www.unified-patent-court.org/content/available-positions. Крайният срок за кандидатстване е 04 юли 2016 г.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account