КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Набиране на съдии за Единния патентен съд Печат

Единният патентен съд, създаден въз основа на Споразумението за единен патентен съд, като наднационален съд, специализиран в патентни спорове, ще има широка и изключителна компетентност по отношение на нарушението и валидността на европейските патенти и европейските патенти с единно действие.

Съдът ще се състои от Първоинстанционен съд, Апелативен съд и Регистър. Първоинстанционният съд ще включва централно отделение, със седалище в Париж и секции в Лондон и Мюнхен. Споразумението предвижда да бъдат създадени регионални и местните подразделения, разположени в договарящите държави-членки. Седалището на Апелативния съд ще бъде в Люксембург.

Стартирането на дейността на съда е планирано за началото на 2017 г. и се очаква, че Единния съд за патентите ще заеме ролята на водещ патентен съд на международно ниво с бързо растящия брой дела.

В тази връзка започна набирането на съдии с юридическа квалификация и на технически квалифицирани съдии за Единния патентен съд (Първоинстанционен съд и Апелативен съд), което стартира с публикуването на обяви за работа на 9 май 2016г.  на https://www.unified-patent-court.org/content/available-positions. Крайният срок за кандидатстване е 04 юли 2016 г.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка