КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
26 април - Световен ден на интелектуалната собственост Печат

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КАМЕН ВЕСЕЛИНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

по повод

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ –

26 АПРИЛ 2016


По случай 26 април, Световен ден на интелектуалната собственост, поздравявам всички български творци и изобретатели, както и дейците с принос в процеса на създаване на тази собственост и защитата на правата върху нея – представителите по индустриална собственост и служителите на Патентното ведомство на Република България.

Световната организация за интелектуална собственост обяви тази година като тема на деня Дигиталното творчество: Новите представи за култура. Акцентът се поставя върху бъдещето на културата в дигиталния век – създаването й, достъпът до нея, начините на финансиране. Истинско предизвикателство е да си представим как една гъвкава система за закрила на интелектуалната собственост помага за справедливото заплащане на хората на изкуството и творческите индустрии, така че да продължат да създават. Разширяването на пазарите далеч извън националните граници води до съвсем нов, бърз и комбинативен творчески процес, и до повсеместен и неограничен във времето достъп до продуктите на това творчество.

Възникването на интелектуалната собственост, нейната пазарна реализация, възможността творецът да бъде овъзмезден за неговия труд и изобщо начинът на работа на съвременните индустрии и насърчаването на съзидателността и творчеството в новата дигитална среда са важни теми от всяка област на съвременния живот.

26 април, на който се отбелязва и денят на основаването на Световната организация за интелектуална собственост, е повод за хората от всички страни да размислят върху значението на креативността и новаторството за изграждането на един по-добър модерен свят. Прогрес в икономиката и културата може да се постигне, само използвайки творческата новаторска енергия на хората и с помощта на системата за закрила на интелектуалната собственост.

Патентното ведомство на Република България работи усилено и допринася за признаването и справедливото възнаграждение на постиженията на изобретателите и авторите. То е съвременна национална институция, която непрекъснато модернизира и осъвременява системата за закрила на индустриалната собственост у нас в духа на европейските и световните тенденции, за да отговори на предизвикателствата на дигиталния 21-ви век.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка