КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
26 април - Световен ден на интелектуалната собственост Печат

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КАМЕН ВЕСЕЛИНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

по повод

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ –

26 АПРИЛ 2016


По случай 26 април, Световен ден на интелектуалната собственост, поздравявам всички български творци и изобретатели, както и дейците с принос в процеса на създаване на тази собственост и защитата на правата върху нея – представителите по индустриална собственост и служителите на Патентното ведомство на Република България.

Световната организация за интелектуална собственост обяви тази година като тема на деня Дигиталното творчество: Новите представи за култура. Акцентът се поставя върху бъдещето на културата в дигиталния век – създаването й, достъпът до нея, начините на финансиране. Истинско предизвикателство е да си представим как една гъвкава система за закрила на интелектуалната собственост помага за справедливото заплащане на хората на изкуството и творческите индустрии, така че да продължат да създават. Разширяването на пазарите далеч извън националните граници води до съвсем нов, бърз и комбинативен творчески процес, и до повсеместен и неограничен във времето достъп до продуктите на това творчество.

Възникването на интелектуалната собственост, нейната пазарна реализация, възможността творецът да бъде овъзмезден за неговия труд и изобщо начинът на работа на съвременните индустрии и насърчаването на съзидателността и творчеството в новата дигитална среда са важни теми от всяка област на съвременния живот.

26 април, на който се отбелязва и денят на основаването на Световната организация за интелектуална собственост, е повод за хората от всички страни да размислят върху значението на креативността и новаторството за изграждането на един по-добър модерен свят. Прогрес в икономиката и културата може да се постигне, само използвайки творческата новаторска енергия на хората и с помощта на системата за закрила на интелектуалната собственост.

Патентното ведомство на Република България работи усилено и допринася за признаването и справедливото възнаграждение на постиженията на изобретателите и авторите. То е съвременна национална институция, която непрекъснато модернизира и осъвременява системата за закрила на индустриалната собственост у нас в духа на европейските и световните тенденции, за да отговори на предизвикателствата на дигиталния 21-ви век.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка