КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Ден на интелектуалната собственост в Софийските университети Печат

В седмицата от 4 до 8 април 2016 г. Патентното ведомство на Република България, в сътрудничество с Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост проведе Дни на интелектуалната собственост в пет столични университета – Техническия, Химикотехнологическия и  металургичен, Минно-геоложкия, Лесотехническия университети и Националната спортна академия.
Събитията, провеждани от двете ведомства имат за цел популяризиране на системата за закрила на интелектуалната собственост сред академичната общност. През този дни експерти от Патентното ведомство правиха кратко представяне на същността, начина на функциониране и предимствата от използването на системата за правна закрила на обектите на интелектуална собственост и вредите от разпространение на фалшиви и пиратски стоки.
Едновременно с това в университетите беше разположен щанд, където се даваше информация за обектите на интелектуалната собственост,   демонстрираха се електронни бази данни, в които могат да се търсят изобретения, промишлени дизайни, търговски марки. На студентите бяха предоставяни материали, посветени на интелектуалната собственост, специално разработени за случая.

dsc03620_qdsc03752_q

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка