КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Семинар „Процедура по издаване на европейски патент" Печат
bpoepo

Семинар  на тема „Процедура по издаване на европейски патент.
Подготовка за патента с единно действие на територията на ЕС”
Патентното ведомство и Европейското патентно ведомство (ЕПВ) организират семинар на тема „Процедура по издаване на европейски патент. Подготовка за патента с единно действие на територията на ЕС”, който ще се проведе на 26 април 2016г. в София,  Витоша парк хотел. Целевата група на семинара са представители на индустрията, малките и средни предприятия, академичните и научноизследователските среди, представители по индустриална собственост и бизнес асоциации.
Събитието се организира в рамките на проекта „Разпространяване на знания за  европейската патентна система” по Двустранния план за сътрудничество между Патентното ведомство и ЕПВ за периода 2015-2018. На форума ще бъде предоставена актуална правна информация и ще се разгледат практически аспекти на процедурата по подаване на заявки за европейски патент, подаване на опозиции и жалби.  Полезно за участниците ще бъде и представянето на информация за патента с единно действие на територията на ЕС и Единния патентен съд. Ще бъдат представени някои важни решения на Съставите по спорове към ЕПВ. Участниците ще получат и полезни указания по работата с инструментите за подаване на заявки по електронен път.
Семинарът цели подобряване и разширяване на познанията на  потребителите на  европейската патентна система.
Препоръчителен срок за регистрация - 14 април 2016г.
Местата са ограничени.
Програма и формуляр за регистрация за участие.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка