КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Посещение на делегация от OHIM Печат

На 08.03.2016 г. на посещение в Патентното ведомство на Република България бе делегация на Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар - ОНІМ, водена от  г-н Саймън Уайт, ръководител на Службата за Европейско сътрудничество.

Целта на посещението бе да се направи преглед на многостранното сътрудничеството на ОНІМ към момента и да се предостави информация за новите европейски проекти за сътрудничество, като бъде обменен опит за процеса на извършване на консултации, поредицата от дейности и конкретното изпълнение на проектите.

Г-н Уайт представи общ преглед на планираните пет европейски пакета от проекти за сътрудничество, след което се спря в детайли на законовата база, времевото планиране на процеса на консултации и утвърждаване на проектните схеми и изпълнението на проектите.

В срещата взеха участие ръководството на Патентно ведомство, както и началниците на звената и експерти, работещи по закрилата на марките и дизайните. Поставени бяха множество принципни, но също и конкретни въпроси по направената от Саймън Уайт презентация и бе осъществен ползотворен и за двете страни диалог.

 

1003

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка