КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
PATLIB 2016 конференция Печат
Годишната конференция PATLIB тази година ще се  проведе в гр. Хелзинки, Финландия в периода  3- 4 май 2016. Конференцията е отворена както за служители на националните патентни ведомства на страните членки на ЕПВ, така и за представители на патентно - информационни центрове.
Участниците ще могат да споделят опит и обсъждат въпроси свързани с успешни инициативи и проекти, изпълнявани в европейските патентно - информационни центрове.
Програмата, съобразно предложенията на патентно-информационните центрове, включва примери на успешни услуги, които се предоставят на обществеността и работещи методологии, представени чрез мини семинари и дискусии.
Условията за участие и регистрацията е достъпна на сайта на ЕПВ. 
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка