КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентното ведомство на Република България успешно приключи проект по ОПАК Печат

Патентното ведомство на Република България успешно приключи проект по ОПАК  „Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Общата цел на проекта е да се надгради, укрепи и обогати професионалният капацитет на служителите на Патентно ведомство /ПВ/, за да бъдат повишени качеството и ефективността на обслужването на гражданите и представителите на бизнеса.

Изпълнени са две дейности. В Института по публична администрация са обучени 42 души или 66% от планираните.
Проведено е и обучение „Правна закрила на интелектуалната собственост”(патентноправна специализация) съвместно с Центъра за развитие и квалификация при Техническия университет – София. Обучени са успешно 28 служители, което представлява 97% от първоначално планираните за обучение. Средната успеваемост на курсистите, положили държавен изпит за патентноправна специализация, е много добър 5,25.

Основните дисциплини, по които се обучаваха служителите на Патентното ведомство, са Патентна закрила на изобретенията в Република България, Международна закрила на изобретенията – РСТ, ЕРС, Закрила на полезен модел, Закрила на марки и географски означения, Закрила на промишлен дизайн, Прехвърляне на права и Лицензиране на обекти на индудстиралната собственост.

Обучението обхвана и дисциплини по експертиза и процедура по регистрация на различните обекти на индустриалната собственост.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка