CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентното ведомство на Република България успешно приключи проект по ОПАК Print

Патентното ведомство на Република България успешно приключи проект по ОПАК  „Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Общата цел на проекта е да се надгради, укрепи и обогати професионалният капацитет на служителите на Патентно ведомство /ПВ/, за да бъдат повишени качеството и ефективността на обслужването на гражданите и представителите на бизнеса.

Изпълнени са две дейности. В Института по публична администрация са обучени 42 души или 66% от планираните.
Проведено е и обучение „Правна закрила на интелектуалната собственост”(патентноправна специализация) съвместно с Центъра за развитие и квалификация при Техническия университет – София. Обучени са успешно 28 служители, което представлява 97% от първоначално планираните за обучение. Средната успеваемост на курсистите, положили държавен изпит за патентноправна специализация, е много добър 5,25.

Основните дисциплини, по които се обучаваха служителите на Патентното ведомство, са Патентна закрила на изобретенията в Република България, Международна закрила на изобретенията – РСТ, ЕРС, Закрила на полезен модел, Закрила на марки и географски означения, Закрила на промишлен дизайн, Прехвърляне на права и Лицензиране на обекти на индудстиралната собственост.

Обучението обхвана и дисциплини по експертиза и процедура по регистрация на различните обекти на индустриалната собственост.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account