CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Европейският парламент прие ревизията на системата на търговските марки Print

След близо двегодишни консултации между Съвета на Европейския съюз, Европейската Комисия и Европейския Парламент, в резултат на които беше постигнато предварително съгласие относно необходимостта от ревизия на система на търговските марки в ЕС, на 16 декември 2015г.

Европейският Парламент одобри на второ четене т.нар. „Пакет Марки“, включващ предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за сближаване на законодателствата на държавите членки, относно марките и предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн).
Според предвиденото в самите актове, Регламентът ще влезе в сила 90 дни след  публикуването му Официалния Вестник на Европейския Съюз, а Директивата ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
В тази връзка, държавите членки следва да приведат националното си законодателство в съответствие с изискванията на Директивата, като за България възниква съответно ангажиментът да предприеме необходимите действия за внасяне на съответните изменения в Закона за марките и географските означения.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account