КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Връчване на наградите „Изобретател на годината” и "Иновативна фирма" - 2015 Печат
Патентното ведомство на Република България и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградата „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” в три категории.
Официални гости на церемонията бяха г-жа Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и г-н Желко Топич – вицепрезидент на Европейското патентно ведомство, които връчиха наградите в категория „Електротехника и електроника“ и „Химия и биотехнологии“. В категория „Машиностроене и строителство“ наградата връчи г-н Марио Христов, председател на Съюза на изобретателите в България.

DSC03034


В категория „Електротехника и електроника” бе отличен проф. дтн инж. Тони Драгомиров за изобретенията Мощностен превключвател за стъпален регулатор на напрежение с две вакуумни дъгогасителни камери на фаза и Предизбирач за стъпален регулатор на напрежение.

В категория „Машиностроене и строителство” наградата (статуетката „Изобретател” и грамота) получиха  проф. д-р Костадин Костадинов, проф. д-р Пенка Генова, доц. д-р Владимир Котев и доц. д-р Тихомир Тянков за изобретението Микроелектромеханично устройство за манипулатори.

DSC03068

В категория „Химия и биотехнологии” бе награден екип от изобретатели -  Omar A. Al-Hartomy, Falleh Al-Solami, Ahmed D. Al-Ghamdi, проф. дтн инж. Николай Дишовски,д-р инж. Петрунка Малинова и Farid El-Tantawy за изобретенията: Електропроводим композитен материал и композит за поглъщане и Екраниране на електромагнитни излъчвания.


Иновативна фирма на 2015 г
. стана „АМГ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, БОТЕВГРАД за патенти за технологии и конструкции на силициеви микроприбори, както и свързани с тях нови методи за измерване и контрол с високотехнологично приложение. Наградата връчи проф. Камен Веселинов – председател на Патентното ведомство.

DSC03032

Двама учени бяха вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателската дейност.

DSC03091

Проф. дфн дтн Марин Ненчев работи в областта на лазерната техника и квантовата електроника. Притежател е на 37 авторски свидетелства и патенти за изобретения, част от които са реализирани в изследователска апаратура за експериментални проучвания във водещи чуждестранни научни центрове.

Проф. д-р Аргир Живондов работи в областта на генетиката,  селекцията и семепроизводството при овощните култури. Автор и съавтор на 21 нови овощни сорта. Сред тях са първите български сортове череши, създадени чрез ин витро метода ембриокултура.

DSC03101
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка