КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
Връчване на наградите „Изобретател на годината” и "Иновативна фирма" - 2015 Печат
Патентното ведомство на Република България и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградата „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” в три категории.
Официални гости на церемонията бяха г-жа Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и г-н Желко Топич – вицепрезидент на Европейското патентно ведомство, които връчиха наградите в категория „Електротехника и електроника“ и „Химия и биотехнологии“. В категория „Машиностроене и строителство“ наградата връчи г-н Марио Христов, председател на Съюза на изобретателите в България.

DSC03034


В категория „Електротехника и електроника” бе отличен проф. дтн инж. Тони Драгомиров за изобретенията Мощностен превключвател за стъпален регулатор на напрежение с две вакуумни дъгогасителни камери на фаза и Предизбирач за стъпален регулатор на напрежение.

В категория „Машиностроене и строителство” наградата (статуетката „Изобретател” и грамота) получиха  проф. д-р Костадин Костадинов, проф. д-р Пенка Генова, доц. д-р Владимир Котев и доц. д-р Тихомир Тянков за изобретението Микроелектромеханично устройство за манипулатори.

DSC03068

В категория „Химия и биотехнологии” бе награден екип от изобретатели -  Omar A. Al-Hartomy, Falleh Al-Solami, Ahmed D. Al-Ghamdi, проф. дтн инж. Николай Дишовски,д-р инж. Петрунка Малинова и Farid El-Tantawy за изобретенията: Електропроводим композитен материал и композит за поглъщане и Екраниране на електромагнитни излъчвания.


Иновативна фирма на 2015 г
. стана „АМГ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, БОТЕВГРАД за патенти за технологии и конструкции на силициеви микроприбори, както и свързани с тях нови методи за измерване и контрол с високотехнологично приложение. Наградата връчи проф. Камен Веселинов – председател на Патентното ведомство.

DSC03032

Двама учени бяха вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателската дейност.

DSC03091

Проф. дфн дтн Марин Ненчев работи в областта на лазерната техника и квантовата електроника. Притежател е на 37 авторски свидетелства и патенти за изобретения, част от които са реализирани в изследователска апаратура за експериментални проучвания във водещи чуждестранни научни центрове.

Проф. д-р Аргир Живондов работи в областта на генетиката,  селекцията и семепроизводството при овощните култури. Автор и съавтор на 21 нови овощни сорта. Сред тях са първите български сортове череши, създадени чрез ин витро метода ембриокултура.

DSC03101
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка