КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство участва в Асамблеите на страните-членки на СОИС Печат

В Женева от 5 до 15 октомври т. г. се провежда 55-та серия от срещи на Общото събрание и двадесетте асамблеи и други органи на страните - членки на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) и на съюзите, администрирани от организацията. В работата на Асамблеите участва българска делегация в състав: представител на Патентно ведомство – Магдалена Радулова, директор на дирекция „Марки и географски означения”, представители на Министерството на външните работи и Постоянното представителство -Женева.

На 6 октомври т.г. постоянният представител на Република България и ръководител на българската делегация, посланик Иван Пиперков направи общо изказване, в което бе дадена висока оценка за дейността на организацията в стремежа й за постигане на заложените стратегически цели, сред които успешното провеждане на дипломатическата конференция през м. май т. г. за приемането на новия акт на Лисабонската спогодба за географските означения, както и очакваното предстоящо свикване на дипломатическа конференция за приемане на договора за промишления дизайн.
Заявена бе също подкрепата на българската страна за непрекъснатото развитие и подобряване на Договора за патентно коопериране - РСТ, Мадридската система за международна регистрация на марки и Хагската спогодба за международно депозиране на промишлени дизайни, които предоставят незаменими предимства на заявителите и притежателите на права върху индустриалната собственост в световен мащаб.
Подчертани бяха също усилията, предприети от българската страна за повишаване на популярността в национален план на международните договори в областта на интелектуалната собственост, както и бе дадена висока оценка за подкрепата, осигурена от Световната организация по интелектуална собственост, в разработването на Национална стратегия за интелектуална собственост на Република България.

111931
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка