CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство участва в Асамблеите на страните-членки на СОИС Print

В Женева от 5 до 15 октомври т. г. се провежда 55-та серия от срещи на Общото събрание и двадесетте асамблеи и други органи на страните - членки на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) и на съюзите, администрирани от организацията. В работата на Асамблеите участва българска делегация в състав: представител на Патентно ведомство – Магдалена Радулова, директор на дирекция „Марки и географски означения”, представители на Министерството на външните работи и Постоянното представителство -Женева.

На 6 октомври т.г. постоянният представител на Република България и ръководител на българската делегация, посланик Иван Пиперков направи общо изказване, в което бе дадена висока оценка за дейността на организацията в стремежа й за постигане на заложените стратегически цели, сред които успешното провеждане на дипломатическата конференция през м. май т. г. за приемането на новия акт на Лисабонската спогодба за географските означения, както и очакваното предстоящо свикване на дипломатическа конференция за приемане на договора за промишления дизайн.
Заявена бе също подкрепата на българската страна за непрекъснатото развитие и подобряване на Договора за патентно коопериране - РСТ, Мадридската система за международна регистрация на марки и Хагската спогодба за международно депозиране на промишлени дизайни, които предоставят незаменими предимства на заявителите и притежателите на права върху индустриалната собственост в световен мащаб.
Подчертани бяха също усилията, предприети от българската страна за повишаване на популярността в национален план на международните договори в областта на интелектуалната собственост, както и бе дадена висока оценка за подкрепата, осигурена от Световната организация по интелектуална собственост, в разработването на Национална стратегия за интелектуална собственост на Република България.

111931
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account