КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство участва в Асамблеите на страните-членки на СОИС Печат

В Женева от 5 до 15 октомври т. г. се провежда 55-та серия от срещи на Общото събрание и двадесетте асамблеи и други органи на страните - членки на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) и на съюзите, администрирани от организацията. В работата на Асамблеите участва българска делегация в състав: представител на Патентно ведомство – Магдалена Радулова, директор на дирекция „Марки и географски означения”, представители на Министерството на външните работи и Постоянното представителство -Женева.

На 6 октомври т.г. постоянният представител на Република България и ръководител на българската делегация, посланик Иван Пиперков направи общо изказване, в което бе дадена висока оценка за дейността на организацията в стремежа й за постигане на заложените стратегически цели, сред които успешното провеждане на дипломатическата конференция през м. май т. г. за приемането на новия акт на Лисабонската спогодба за географските означения, както и очакваното предстоящо свикване на дипломатическа конференция за приемане на договора за промишления дизайн.
Заявена бе също подкрепата на българската страна за непрекъснатото развитие и подобряване на Договора за патентно коопериране - РСТ, Мадридската система за международна регистрация на марки и Хагската спогодба за международно депозиране на промишлени дизайни, които предоставят незаменими предимства на заявителите и притежателите на права върху индустриалната собственост в световен мащаб.
Подчертани бяха също усилията, предприети от българската страна за повишаване на популярността в национален план на международните договори в областта на интелектуалната собственост, както и бе дадена висока оценка за подкрепата, осигурена от Световната организация по интелектуална собственост, в разработването на Национална стратегия за интелектуална собственост на Република България.

111931
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка