CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Посещение на Председателя на УС и Ръководителя на Фонда за сътрудничество на OHIM Print

На 23.09.2015 г. на посещение в Патентното ведомство на Република България бяха г-н Джеф Вандекеркхове, председател на Управителния съвет на Фонда за сътрудничество на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) и г-н Саймън Уайт, ръководител на Фонда за сътрудничество и началник на отдел „Европейско сътрудничество“.

Целта на посещението бе да се направи преглед на изпълнението на проектите от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките. Българското ведомство получи похвали като една от националните институции за закрила на индустриалната собственост с най-много внедрени проекти и приети общи практики по линия на двете инициативи на OHIM. Ведомството отчете, че електронно подадените заявки за регистрация на марки достигат 52%, а електронно подадените заявки за регистрация на промишлени дизайни са 47%. Електронното заявяване и разработените допълнително 23 електронни услуги значително спестяват време и разходи на заявителите. Приетите общи практики водят до по-голяма яснота и прозрачност, повишена предсказуемост и правна сигурност, поради по-голямата последователност в решенията, вземани на национално и европейско равнище. От името на Председателя на OHIM Антонио Кампиньош бе посочено, че българското ведомство представя най-изчерпателните и качествени отчети по изпълнението на дейностите по сътрудничество.
Внедрените проекти и общи практики имат за цел да модернизират националните ведомства на страните-членки на ЕС и да хармонизират практиките им, като повишат удовлетвореността на потребителите на европейската мрежа за марки и дизайни.

dsc02923_1dsc02922_1

dsc02926_1
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account