CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Годишнина от създаването на Патентното ведомство Print
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО 
НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
по повод 67-мата
ГОДИШНИНА ОТ
НЕГОВОТО СЪЗДАВАНЕ
 
            
             На днешната дата се навършват 67 години от издаването на Указ № 907 от 4 юни 1948 г., с който към Правителствения комитет по стопански и финансови въпроси при Министерския съвет се създава Институтът за рационализации /ИНРА/, чийто правоприемник е Патентното ведомство на Република България. Институцията, изпълняваща водеща роля в осъществяването на държавната политика и поддържането на международното сътрудничество в областта на закрилата на обектите на индустриалната собственост.
           Основната мисия на Патентното ведомство е свързана с насърчаването на иновациите, конкурентоспособността, предприемчивостта и икономическия растеж в полза на цялото българско общество. В контекста на динамични социално-икономически промени и непрестанно усъвършенстващи се технологични решения, днес с гордост можем да заявим, че десетилетните усилия на поколения специалисти и експерти от нашата институция поставят основите за формирането и функционирането на една добре развита национална система за закрила на обектите на индустриалната собственост.          
            Модерна, стабилна, адаптирана към европейските норми и добрите практики в областта, тя предоставя възможност за ефективна защита както на изобретенията, полезните модели, марките, географските означения, промишлените дизайни и топологиите на интегралните схеми, така и на сортовете растения и породите животни.
           Бидейки в ежедневна услуга на българското общество поради нормативно вменените му функции, Патентното ведомство се стреми към непрекъснато подобряване ефективността на работата и усъвършенстване качеството на обслужването на потребителите чрез постоянното развитие и модернизиране на използваните информационни технологии и внедряването на богат арсенал от електронни инструменти за заявяване.
           Постигнатите резултати в областта на правната закрила на обектите на индустриалната собственост не биха били възможни без всеотдайната работа и високия професионализъм на всички бивши и настоящи членове на екипа на Патентното ведомство.
          Сърдечно поздравяваме нашите служители, както и българските изобретатели и верните ни съмишленици, по повод 67-мата годишнина от създаването на институцията. 
   
           Честит празник! 
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account