CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Ревизия на Лисабонската спогодба Print
Ревизията на  Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация вече е факт. На 21 май 2015 г. в Женева Дипломатическата конференция, свикана от Световната организация по интелектуална собственост прие Женевския  акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания. 52 страни, между които България и две междуправителствени организации, подписаха заключителния документ на Дипломатическата конференция, а 11 държави  подписаха и текста на новия договор.
За успешното приключване на Дипломатическата конференция след трудните преговори заслуга има и българската страна, чийто представител – г-н Владимир Йосифов, бе избран за председател на комитета, който разгледа административните разпоредби на новия договор, вкл. финансовите въпроси.
Реформата, плод на шестгодишни интензивни преговори, въвежда гъвкавост в системата за международна регистрация на наименованията за произход и географските указания и примирява различните национални правни системи.
Въведените с новия акт промени се отнасят до: разширяването на международната закрила и върху географските указания, възможност за присъединяване на междуправителствени организации, въвеждане на    индивидуални такси, определяне на обхвата на закрила, защитата срещу превръщане на регистрираните наименования и указания в родови понятия и гарантиране на предходни права върху марки.
Новият  договор ще влезе в сила три месеца след ратифицирането или присъединяването на 5 страни. 

Текстът на новия договор може да намерите тук.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account