CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Проект по ОПАК- Дейност 2 Print
 
 
opak02
                                                                                                                             

Патентното ведомство продължава работата по проект: „Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса”.

Патентното ведомство на Република България стратира Дейност 2 – Провеждане на обучение „Правна закрила на интелектуалната собственост”, по договор с рег. №  А13-22-57 от 10.05.2014 г. с Министерство на финансите за изпълнение на Проект „Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, и стартира активното изпълнение на договора.
Ще бъдат обучени 29 служители в рамките на курс „Правна закрила на интелектуалната собственост”, предоставен от Центъра за развитие и квалификация при Техническия университет – София. Основните дисциплини, по които ще бъдат обучавани служителите, са Патентна закрила на изобретенията в Република България, Международна закрила на изобретенията – РСТ, ЕРС, Закрила на полезен модел, Закрила на марки и географски означения, Закрила на промишлен дизайн, Прехвърляне на права и лицензиране на обкти на индудстиралната собственост. Обучението предвижда и дисциплини по експертиза и процедура по регистрация на различните обекти на индустриалната собственост.
Курсистите ще завършат обучението с държавен изпит.

DSC02368_1DSC02409_1

DSC02436_1DSC02389_1

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account