КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
26 април - Световен ден на Интелектуалната собственост Печат
                                                     ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КАМЕН ВЕСЕЛИНОВ,
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕБУЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                         по повод 
                            СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ- 26 АПРИЛ 2015
 
По случай 26 - ти април, Световен ден на интелектуалната собственост, поздравявам всички български творци и изобретатели, както и хората, подкрепящи ги не само в процеса на създаването на тази собственост, а и в процеса на защитата на правата върху нея – представители по индустриална собственост и служители на Патентното ведомство на Република България, чрез което държавата осъществява тази закрила.
Световната организация по интелектуална собственост обяви тази година като тема на деня "Изправете се, подкрепете. Музиката". Акцентът се поставя върху авторското право при създаването, разпространението, потреблението и доставянето на музика, но разбира се тези въпроси засягат много по-широко поле от музикалното. Създаването на интелектуална собственост, нейната пазарна реализация, възможността творецът да бъде овъзмезден за неговия труд и изобщо начинът на работа на съвременните индустрии и насърчаването на съзидателността и творчеството са важни теми от всяка област от съвременния живот.  
Така тази дата, на която Световната организация за интелектуална собственост чества и своя рожден ден, е повод за хората от всички страни да размислят върху значението на творчеството и новаторството за изграждането на един по-добър и модерен свят. Прогрес в икономиката и културата може да се постигне, само като резултат от творческата ни новаторска енергия и с помощта на системата за закрила на интелектуалната собственост.
Патентното ведомство на Република България е организация, посветена на усилията да бъдат гарантирани правата на творците и притежателите на индустриална собственост, както и да бъдат признати и възнаградени постиженията на изобретателите и авторите.

clip_image001

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка